Första riktiga veckan i skolan är redan slut. I måndags gick vår rektor och biträdande rektor runt och presenterade sig i alla klasser och samtidigt passade de på att berätta om ansökan till elevrådet. Tidigare har det varit så att i alla klasser har det varit en omröstning om vem som ska bli elevrådsrepresentant för sin klass. Nu är det ändrat så de som vill bli elevrådsrepresentanter måste fylla i en ansökan där de berättar varför de vill bli representanter för sin klass och vad de vill lyfta i elevrådet.

 

Vi delade ut ansökningslapparna och läste igenom vad det stod på dem, pratade om vad elevrådet gör samt vad det innebär att vara elevrådsrepresentant. Eleven som var representant förra terminen berättade om hur det fungerade och att det var både trevligt och intressant att vara med på elevrådsmötena. När vi frågade klassen så var det många som delta i elevrådet och några som inte ville. Alla elever fick i uppdrag att fundera och skriva varför de ville eller inte ville bli elevrådsrepresentant. De som ville hade inga problem med att berätta om varför de ville,men de som inte ville hade svårt att förklara varför. De fick i uppgift att fundera lite och sedan pratade vi om det tillsammans. Det fanns flera olika förklaringar till att de inte ville.

När alla var klara frågade en elev om de fick komma fram och berätta vad de skrivit. Det fick de och en efter en stod eller satt de framme vid tavlan och berättade varför de ville eller inte ville representera klassen.

– Jag vill inte missa något i klassrummet, sa en elev

– Det verkar tråkigt att sitta på möte, sa en annan elev

– Jag vill inte bli elevrådsrepresentant för att det låter inte intressant.

– Jag vill bli elevrådsrepresentant, för jag vill att skolan ska vara ett ställe som du alltid längtar efter, och där du känner dig trygg

– Jag vill för att göra skolan till ett bra ställe där alla kan trivas.

– Jag vill bli det för att det är spännande att bestämma lite och sen vill jag säga till klassen.

Många formuleringar på samma tema och vi funderade på hur det är nu och hur vi vill ha det på vår skola. Det mesta är bra tyckte de men det kan bli ännu bättre.

Ansökan till elevrådet visade sig vara en bra mall för att argumentera varför man vill eller inte vill något och ett bra diskussionsunderlag för klassfrågor och trivsel.

 

 

 

 

Annonser