Under höstterminen kommer vi, som fortsättning på vårens genrepedagogik, att ha lärarforum  kring Adrienne Gears bok Att skriva faktatext. Till våra lärarforum har vi fått framtaget  en lärmodul med samma tänk som modulerna i läslyftet hade, det vill säga det ingår  inläsning, diskussion och planering, genomförande och observationer samt avstämning och slutsatser. Inför varje träff läser vi delar av boken och efter diskussionerna kring det lästa planerar vi en aktivitet som genomförs inför nästa träff. Genomförandet följs upp antingen genom noteringar eller observationer samt diskussioner i grupp.

Inför nästa veckas träff planerades det att vi skulle genomföra vår första aktivitet. I boken finns det många olika lektionsförslag att välja på och i vår grupp, valdes en lektion vars mål är att få syn på faktatexters särdrag ut.

Eftersom jag varit borta ett par dagar denna veckan var tiden knapp ifall vi skulle hinna med att genomföra den aktivitet kollegorna planerat. För att ändå hinna till viss del hade jag kopierat upp ett par sidor ur en faktabok och en skönlitterär bok med samma ämne, hästar som vi skulle använda. Valet av ämne kom från eleverna.

bokcirkelbild-jamforelser

 

Vi började med att titta på framsidan av respektive bok och pratade om vilka likheter respektive skillnader vi kunde se där. Eleverna såg massor av både likheter och skillnader. På faktaboken är det ett riktigt fotografi av en häst men på den skönlitterära boken är det en ritad bild. De såg att böckerna inte hade samma författare, titeln på boken avslöjade vilken som var en faktabok och vilken som var en skönlitterär och så vidare.

Nu var det dags att slå upp boken och se vilka likheter och skillnader det fanns i  innehållsförteckningen. I båda böckerna kunde vi läsa att det fanns olika kapitel, båda böckerna hade rubriker till alla kapitel men i faktaboken fanns det dessutom underrubriker. När vi läste de olika rubrikerna kunde vi se att  i faktaboken fick vi veta olika saker om hästar men i den skönlitterära boken stod det bara vad kapitlet hette. En elev sa att i faktaboken får vi till exempel veta vad hästar äter och det står även om hästar förr men den andra boken är som en saga.

img_2572

 

Vi vände blad och jag läste ett kort stycke från respektive bok. Ordet gick runt så alla elever fick berätta vad de såg och vad de tänkte kring det lästa.Eleverna kommenterade att båda böckerna har en rubrik, texten i faktaboken är mindre och det är mer text i faktaboken. En elev sa att i faktaboken finns det en tidsangivelse och det handlar om hästens utveckling. Den skönlitterära boken är som en bänkbok, en saga och det finns ingen fakta den börjar direkt. Den beskriver personer, det händer något och texten är lättare att läsa.

img_2573

På det sista uppslaget var det återigen skillnaderna på bilderna som uppmärksammades.  Det fanns två fotografier i faktaboken och under till dem fanns det en bildtext. I den skönlitterära boken fanns det en bild men det var en tecknad bild och texten var runt bilden. De såg också att i faktaboken fanns det en ny rubrik det fanns inte i den andra boken.

img_2578

Det var så långt vi hann idag. Arbetet med dessa två böcker och de likheter och skillnader som vi hittade kommer vi att arbeta vidare med.För att få en överblick av det eleverna såg ska vi göra som författaren beskriver i boken, att använda ett Venn-diagram och skriva in det vi kom fram till för att sedan gå vidare på faktatexters särdrag.

Eleverna var intresserade och de tyckte det var spännande att jämföra såväl bilderna som texterna. Alla såg fram emot nästa lektion när vi fortsätter arbetet.