När vi startade upp vårt arbetsområde om hösten var det regnigt och ruskigt och därför blev vår planerade promenad i närområdet inte av. För att ändå uppmärksamma vad som sker i naturen omkring oss fick eleverna i uppgift att leta hösttecken på skolgården under rasten. Vilka hösttecken kunde vi se respektive höra?

Eleverna kom inrusande ivriga att få visa och berätta vad de hade sett, hört och framförallt hittat. Det var löv i olika färger och form, vissnande växter och några hade sett svampar i närheten av fotbollsplanen men de vågade inte plocka dem. Många olika spår av höst.

 

Innan denna rast hade vi tittat på en kort film som handlade om hösten där de berättade om varför bladen går från att vara gröna till att ändra färg till gult,rött och så småningom brunt. På filmen berättade de också om jordens lutning och hur den snurrar runt solen och att det är detta som gör att vi får olika årstider med mera.

Vi avslutade den dagen med att eleverna fick fundera över vad de vill veta mer om och hur vi kan ta reda på de saker som intresserar dem. Vi listade deras frågor på whiteboarden:

IMG_4511

Nästa del var att fundera över hur vi skulle kunna få svar på frågorna. Elevernas förslag var:

  • faktaböcker
  • berättelser
  • filmer
  • internet
  • titta i naturen

Vi har nu tittat på fler filmer där vi har fått svar på det mesta av det som eleverna ville veta mer om, läst och sjungit både på engelska och svenska. På engelskan har vi även lärt oss några om hösten och om vädret.

När vi letade fakta kring björnar och hur länge de sover ville eleverna veta mer om björnar och hur de lever. Detta har lett till att vi har samlat mer fakta kring björnar via faktaböcker, filmer och vi har tittat på beskrivande texter för att få syn på de språkliga dragen. Vi arbetar utifrån cirkelmodellen med att bygga upp kunskap om ämnet, studerar texter för att få förebilder och nu är det dags att skriva en gemensam text om brunbjörnen.

bear-1315128_640

Innan vi gick igenom den beskrivande textens struktur och särdrag så läste vi och jämförde två olika texter. Den ena texten handlade om björnar men är en berättelse från den narrativa genren och den andra texten är en beskrivande faktatext. Eleverna hörde tydligt skillnad på uppbyggnaden av texten.

-den första är en saga för det handlar om en leksaksbjörn och de kan inte prata men det gör den i denna berättelsen, sa en elev

-den andra är en faktatext för den är sann för det vet jag, sa en annan elev

Nu i inledningen av textarbetet använder vi oss av en sexfältare. I den sorterar vi in den fakta vi har samlat in, under de olika rubriker som ingår i en beskrivande text om ett djur. Sexfältaren vi använder som förlaga finns i boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 (Pettersson K 2017, Hallgren & Fallgren).

Genom att strukturera upp vår fakta blir den tydligt åskådliggjord och är det enkelt för oss att få med allt som eleverna tycker är viktigt. Det är första gången som vi har gått in och tittat på genrespecifika textdrag och det är mycket att ta in för eleverna. Det gör att vi får arbeta med vår text korta stunder och återkomma flera gånger för att eleverna ska orka hålla fokus.

 

FullSizeRender

Fortsättning följer…

Annonser