Just nu tränar våra elever på räknesättet addition. En del tycker att det är svårt medan andra tycker att det är väldigt lätt. Det är en utmaning att möta alla våra 27 elever på den nivå de är och att utmana dem vidare, var och en utifrån sina förutsättningar och behov. Ett sätt är att eleverna får göra egna uppgifter som vi sedan löser gemensamt. Då kan de som tycker det är lätt göra lite svårare uppgifter för att utmana sig själva och de som tycker det är svårt får ta del av dem och hjälp att lösa dem.

Vi använder Favorit matematik och där på en av favoritsidorna finns det uppgifter där eleverna ska berätta om bilderna på uppslaget, räkneberättelser, för att sedan skriva additionen.Inspirerad av detta samt av ett inlägg på Ulrika Bromans blogg, mattefroken.se (http://mattefroken.se/2017/09/20/problemlosning-och-skolverkets-bedomningsstod/) ritade jag upp en fyrfältare på whiteboarden. Fyrfältare kom vi i kontakt med när vi gick mattelyftet under min första termin som lärare och vi använde dem vid olika tillfällen i den klassen jag hade tidigare.Nu passade det bra att använda tillsammans i vår etta.

Jag skrev additionen 2+1=3 med hjälp hjälp av mattespråk och sedan bad jag eleverna om hjälp att visa samma addition med hjälp av bilder. De kom snabbt fram till att det bodde två fiskar i en sjö och en dag simmade en ny fisk dit och då bodde det tre fiskar i sjön. Istället för ritade symbolerna använde jag våra magneter och visade med hjälp av dem samma addition på ett tredje sätt. På den sista delen på fyrfältaren är tanken att eleverna ska skriva räkneberättelsen med ord men än så länge  nöjer vi oss med att berätta räknehändelsen med ord och det gjorde eleverna i starten av arbetet när de kom på vad jag skulle rita för att visa den valda additionen.

 

I arbetet med räkneberättelser tränar eleverna på förmågan att:

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När vår gemensamma räkneberättelse var klar fick eleverna ta fram sina miniwhiteboards och rita upp varsin fyrfältare. De fick i uppgift att göra en egen räknehändelse med hjälp av vår gemensamma. De som ville fick arbeta i par, men de flesta arbetade enskilt. Här är ett exempel på en räknehändelse som egentligen innehåller två olika berättelser istället för symboler. Symbolerna var svåra att förstå så det måste vi titta närmare på.

IMG_4303

Eleverna tyckte uppgiften var både spännande och rolig och ville gärna delge kamraterna hur de hade tänkt och ritat. Att låta 27 elever visa och berätta tar tid och ingen orkar sitta så länge och lyssna. För att alla ska få möjlighet att delge kamraterna sina räknehändelser så fick eleverna ut ett räknehäfte där de kunde skriva ner uppgiften. På så sätt kan vi få ta del av olika räknehändelser vid olika tidpunkter på dagen när det finns tid. Exempelvis en stund innan vi ska gå på rast eller i samband med vår högläsningsstund.