Förra terminen  berättade jag om våra Lärarforum, där vi arbetar utifrån en lärmodul som är knuten till arbetet med Adrianne Gears bok Att skriva faktatexter (Gear 2016).

https://wordpresscom27302.wordpress.com/2016/10/07/jamforelse-mellan-en-skonlitterar-bok-och-en-faktabok/

Nu under vårterminen arbetar vi vidare med Gear 2016 och nu har vi valt att knyta an arbetet till cirkelmodellen för att få en helhet i arbetet med att läsa och skriva. I den uppdaterade lärmodulen finns ett veckoschema där alla uppgifter finns inskrivna så att alla kan komma väl förbereda på träffarna. Inför dagens lärarforum var uppgiften att läsa några utvalda sidor i Gear 2016 och att ha genomfört en undringspromenad.

Undringspromenaden är den första lektionen i kapitlet som behandlar Förklarande texter. Kapitlet ger en översikt av strategin att förklara. I de olika lektionerna  beskrivs syfte, form, språkliga särdrag, skrivtekniker och bedömning, skrivlektioner som fokuserar på vetenskapligt förklarande . Varje lektion ger stöd åt idén  om att skriva med syfte och  avsikt.

På Natur&Kulturs hemsida  finns formulär som är knutna till olika lektioner, bland annat undringspromenaden. Till dagens lektion hade jag tryckt ut varsitt formulär till, Min undringspromenad    https://www.nok.se/PageFiles/156783/204.pdf

Lektionen introducerades med  en kort presentation av Albert Einstein med hjälp av boken Det modiga geniet(Fredriksson 2015). Syftet med att introducera, med hjälp av Einstein var att han ifrågasatte  det förgivettagna, han var nyfiken och ställde frågor.

Vår undringspromenad bestod av en runda i kvarteret runt skolan. Vi gjorde flera stopp längs vägen, för att få möjlighet att se oss omkring och undra. Tillbaka på skolan igen, fick alla berätta om en undring de hade fått. Dessa undringar listades på whiteboarden. Därefter fick eleverna välja varsin fråga de trodde de kunde besvara och skriva svaret. De svarade på frågorna med hjälp av befintliga kunskaper och tankar. När de var klara gick vi igenom några svar och eleverna hjälptes åt att reda ut de svar som inte riktigt stämde. Vid nästa tillfälle ska de, i par, få söka information, i böcker och med hjälp av dator,kring en av sina frågor. Svaren skrivs med hjälp av strukturen och särdragen i förklarande text och närmar sig därmed en vetenskaplig text.

bild-undringar

Promenaden genomfördes i halvklass, vilket betyder att jag kommer att genomföra ytterligare en. När vi genomför den kommer jag att be eleverna visa mig vad de uppmärksammat och fotografera det. Fördelen med att fotografera är att eleverna inte behöver försöka skriva med tjocka vantar på eller stå och frysa om fingrarna när de tog av vantarna. Det ger också möjlighet att gå tillbaka och titta på detaljer, vilket inte går med endast anteckningar. Idag när vi var ute antecknade eleverna på sina undringsformulär och jag fick inte veta vad de sett och undrat över förrän vi kom tillbaka. Arbetssättet att stanna upp och undra över något du ser, ett föremål eller ett fenomen kan användas i uppstarten av ett arbetsområde exempelvis när du läser om närmiljön och trafiken. Elevernas nyfikenhet och förkunskaper blir synliggjorda på ett inspirerande sätt. Våra elever tyckte undringspromenaden var både spännande och intressant. Ett bra tillfälle att stanna upp och lyssna in elevernas förståelse och undringar kring vardagliga frågor.

 

Annonser