Vårterminen har startat och eleverna är tillbaka i skolan. För vår del betyder det ett hjärtligt återseende och att vi sätter nya mål. Det innebär också att det är dags för IUP-samtal. Att boka in och genomföra 27 IUP-samtal är en process som tar tid och kräver förberedelse. Jag erkänner att jag kan sucka lite och att det ibland känns lite segt när jag tänker på alla de tidiga morgnar och sena eftermiddagar det innebär. Men när jag sitter där med elev och föräldrar framför mig känns det bara bra. Eleven får berätta hur den tycker skolan fungerar, det som är bra och det som kan bli bättre. Jag berättar om våra mål, vårt arbete,elevens progression och föräldrarna lyssnar och ställer frågor. Alltihop om vartannat i en böljande dialog med eleven i centrum.

Jag har nu hunnit avverka 9 samtal och det som framkommit på dem alla är att matematik är favoritämnet i skolan. Jag vet också att i majoriteten av de samtal som återstår så kommer samma sak att komma fram. Matematik är det bästa och roligaste i skolan. Vad är det då som gör att eleverna tycker att matte är så kul? När jag frågar dem har flera av dem svårt att förklara varför de tycker det är kul men de nämner att räkna i matteboken är roligt.

Vi använder Mera Favorit matematik och är mycket nöjda med boken. Innehållet är tydligt och väl strukturerat. En stor del av innehållet i första boken handlar om uppdelning av tal och varvas med addition, subtraktion och de grundläggande begreppen. Den kunskapsmässiga spridningen är stor i vår klass men alla oavsett kunskapsnivå tycker om att arbeta i matteboken.

Matematik är så mycket mer än att bara räkna i en bok så vi  varierar undervisningen genom att ta in laborativa övningar, mattelekar och problemlösningsuppgifter. Problemlösningsuppgifterna är en favorit hos många elever. De tycker om att få tänka tillsammans och lösa kluriga uppgifter för att sedan få redovisa dem inför kamraterna. Ibland får de lösa en uppgift för att sedan själva göra en uppgift som antingen en kamrat eller klassen tillsammans ska lösa.

Idag fick eleverna problemlösningsuppgifter att arbeta med i grupp efterhand som de var färdiga med en tidigare uppgift. När det återstod en kvart av lektionen tog vi upp ett par uppgifter tillsammans. Vi läste upp uppgiften för hela klassen och sedan fick de som löst problemet, redogöra hur de tänkt när de löste den. Här visar sig spridningen i kunskap. Några elever förstod snabbt hur kompisarna hade tänkt medan andra inte förstod. För att ge alla möjlighet att förstå tog vi fram vårt tio bas material.

 

FullSizeRender

Uppgiften gick ut på att ta reda på hur många skor det stod i kapprummet som tillhör en klass med 27 elever. ( vi är 27 elever i klassen) Eleverna som hade löst uppgiften började förklara hur de hade tänkt när de löste den.

– Vi tänkte att man har ju två skor vars och därför skrev vi 2×27. För att kunna räkna ut summan tog vi först tiotalen och sedan de sju som var kvar. Med hjälp av deras förklaringar kunde jag visa de olika stegen de tog med konkret material så att alla förstod hjälpligt.

När nästa grupp redovisade sin uppgift var det fler elever som kände att de förstod uträkningen. Även här tog vi hjälp av konkret material.

FullSizeRender 2

Uppgiften gick ut på att dela upp 20 kolor på ett okänt antal kompisar. Den fakta uppgiften gav var att det var en flicka som hade kolorna och att hon skulle dela dem med sina kompisar. Här var det flera av de elever som inte själva haft uppgiften som kom med förslag på hur den kunde lösas. Det var en fröjd att lyssna på hur någon började förklara ett sätt och flera andra hjälpte till. Alla fyra räknesätten kom med och mycket av det vi lärt oss föregående termin kom fram i lösningen av denna uppgift. Vi kunde se att eleverna till en del klarade av att tillämpa de saker vi tränat på och det blev tydligt att eleverna börjar förstå hur de olika räknesätten fungerar och hänger ihop men att det behövs lite finslipning i användandet.

Det är härligt att sitta på IUP-samtal och kunna berätta om dessa fantastiska tillfällen då hela klassen är engagerad och eleverna hjälps åt att lösa ett problem på en mängd olika sätt.

Annonser