Dagens sista lektion var en matematiklektion och på programmet stod det problemlösning. Härom dagen såg jag en problemlösningsuppgift i en kollegas matematikbok som väckte mitt intresse. Jag tog en kopia på uppgiften och sedan satte jag mig och tittade närmre på den. Genom att läsa och följa en kod skulle eleverna skriva in talen i en hundraruta och sedan färglägga vissa rutor med en angiven färg. Jag gjorde iordning uppgiftspapper till eleverna och idag var det dags att prova uppgiften.

Det är en klurig uppgift så eleverna fick veta att de skulle arbeta i par eller mindre grupper och lösa uppgiften tillsammans. Vi läste uppgiften tillsammans och alla följde med på pappret framför sig. Kodrutan skrev vi upp på tavlan och så tittade vi på symbolerna (pilarna) och vad de betydde. Alla var med på hur koden fungerade och det var dags att komma igång.

Eleverna satte sig i olika konstellationer och sedan började de arbetet med att lösa uppgiften. Några mumlade tillsammans, pekade och funderade. Andra pratade med varandra men kom inte igång med arbetet. Efter en kort stund var det en elev som räckte upp och sa:

-Detta är en helt omöjlig uppgift, jag fattar ingenting.

Flera andra elever stämde in i det hen sa. Ett par elever menade att de nog förstod men de behövde lite mer tid. Efter många förklaringar i de olika grupperna stod det klart att vi behövde en extra gemensam genomgång av uppgiften.

Steg för steg löste vi den första uppgiften:

Vi tittade i uppgiftsrutan, där står det Starta från 6, då räknade vi oss fram till ruta sex. Koden visade att vi skulle gå två steg neråt och sedan ett steg åt vänster. Vi hamnade då på ruta 25. Eleverna skrev talet i rutan och målade den röd.

img_2428

Många var fortfarande tveksamma så vi fortsatte med andra och tredje uppgiften.

När vi kom till den fjärde ville flera grupper börja arbeta självständigt. Några behövde lite mer hjälp men kunde med lite guidning lösa femte uppgiften själv. Sedan hann vi inte längre. Det var dags att avsluta dagen.

När uppropet var klart och eleverna gått till antingen bussen för att åka hem, eller var på väg till fritids, kom en elev fram till mig. Det var den elev som räckt upp och sagt att hen inte fattade någonting. Nu var hen jätteglad för nu förstod hen hur uppgiften skulle lösas och hen var stolt för att hen hade kunnat visa kompisen bredvid hur man skulle göra.

Imorgon fortsätter vi och då ska vi lägga till nya uppgifter till mallen vi använde idag.

I efterhand känner jag att jag skulle varit tydligare med att beskriva hur koden fungerar. I kodrutan står inte alla kombinationer vilket kan förvirra eleverna. I övrigt är det en bra uppgift där eleverna får träna på att följa en instruktion (kod) steg för steg, arbeta tillsammans och att agera lärresurser för varandra.

 

Annonser