Vid genomgången de nationella proven i svenska såg vi i de berättande texterna att vi behöver arbeta mer med stavning. Vi såg också att elevernas berättelser har en röd tråd men att texterna gärna kunde byggas ut så att inledningen tydligare fångar läsarens intresse och avslutet summerar berättelsen.

Inför de nationella proven växlade vi över vårt skrivfokus från förklarande texter till beskrivande eftersom det var den texttyp som faktatexten skulle innehålla. Både innan provet genomfördes och efteråt har vi arbetat med beskrivande texter på olika sätt kopplat till våra pågående arbetsområden. I vårt teknikarbete har vi gjort beskrivningar av cykeln, dess olika delar och funktionen hos delarna. I svenskan har vi kopplat beskrivningarna till Pojken och Tigern som vi använder oss av i lästräningen. Att göra beskrivningar av människor, föremål och känslor kan vara svårt och behöver tränas på flera olika sätt.

För att få mer träning har vi använt oss av vår högläsningsbok Sommar på Berättargränd av Erika Olofsson Liljedahl. Huvudpersonerna i boken bor längs en speciell liten gränd där alla hus är märkliga på något sätt. Husen beskrivs på ett målande sätt  i början av boken vilket gav inspiration till vårt beskrivande arbete.Vi har haft stort fokus på skrivande denna terminen och därför valde vi att låta eleverna rita de hus som beskrivs för att därefter göra beskrivningar av personerna som bor i husen. Vi känner till namnen på de som bor där men ytterst lite om hur de ser ut och vad de gör om dagarna.

Husen på berättargränd

Eleverna fick i uppgift att i par rita de olika husen utifrån de beskrivningar som gavs i boken. Det finns sex hus på Berättargränd men bara fem av dem får utsidan beskriven, det sjätte huset är bara beskrivet på insidan. Det gav eleverna möjlighet att själva bestämma hur det sjätte huset ser ut. Det enda kravet var att det skulle vara märkligt på något sätt.

En del elever tycker att de inte kan rita och de brukar protestera lite när de får uppgifter där de ska rita något. När de fick rituppgiften att rita husen på Berättargränd utifrån beskrivningarna var det ingen som protesterade. Alla arbetade i par och de gjorde en skiss på ett kladdpapper innan de gjorde ritningen på A3 papper. Av spännande beskrivningar blev det spännande hus med massor av intressanta och ovanliga detaljer. Några har valt att färglägga sina hus medan andra vill ha dem svartvita.

När husen var färdiga var det dags att beskriva människorna som bor i husen berätta lite om vad de gör på dagarna. För att få inspiration till personbeskrivningarna och ha ett stöd i skrivandet tog vi gemensamt fram ord som beskriver personer det var de vanliga lång, kort, rund, kraftig, smal osv. Men även ord som beskriver hår hy kläder yrken hobbys med mera. De flesta tyckte det var en rolig uppgift och kastade sig in i arbetet medan några behövde extra starthjälp.

Massor av spännande hus har vuxit fram på papperen och spännande, roliga beskrivningar av invånarna på Berättargränd är nedskrivna. Nu återstår bara lite finputsning av bilderna och texterna sedan ser eleverna fram emot att få visa och berätta om Berättargränd på vårt föräldramöte.

 

 

Annonser