Vilken härlig skoldag vi haft idag. En hel dag med engelska.

Alla i klassen tycker engelska är roligt och önskar att vi hade mer så vi bestämde oss för att ha en dag då vi har engelska hela dagen. Vi har 40 minuter engelska på schemat och på vårterminen går flera lektionstillfällen bort på grund av lov och andra lediga dagar. Denna termin har dessutom flera lektionstillfällen används till att genomföra nationella prov. Nu är de nationella proven avklarade och vi kände att vi ville ha lite extra engelska.

Vi blev inspirerade av femmornas Afternoon Tea- sessioner så vi bestämde oss för att det var en av de saker som skulle rymmas under vår English Day.

När vi planerade vår English Day funderade vi på hur vi skulle starta dagen för att få med alla från början. Trots att alla i klassen gillar engelskan är en del lite tveksamma när det enbart pratas engelska. De lyssnar inte på så mycket engelska hemma och tycker det är svårt att förstå och uttala en del ord. Det gör att det svårt att riktigt hänga med. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt hålla oss till att prata engelska på engelsk lektionerna men en viss del svenska förekommer just för att alla ska kunna förstå och delta. För att minimera svenska på dessa lektioner använder vi mycket gester, bilder som komplement.

Inledningen blev en engelsk text om en fågel som hade rymt på grund av dåliga levnadsförhållanden. Valet av text gjordes för att vi lärt oss en hel del engelska namn på djur och för att det fanns en humoristisk ton i texten men även en underton av allvar i elevnära frågor. Eleverna fick texten framför sig, vi tittade och pratade om bilderna och jag skrev upp översättningen på några ord på White Boarden. Sedan läste jag texten och vi funderade tillsammans över budskapet.

Därefter var det dags för veckans glosförhör. Vi brukar ge eleverna cirka tio glosor som de har en vecka på sig att läsa på. Huvudfokus med glosorna är att de ska utöka sitt ordförråd så att de förstår och kan tala engelska men de flesta vill att vi ska ha skriftliga glosprov så det har vi. Glosorna kan vara enstaka ord men de är ofta hela meningar för att eleverna ska förstå och kunna använda orden i ett sammanhang.

När glosprovet och genomgången av glosorna var klart var det dags att se ett avsnitt av Pick a colour från UR. https://www.google.se/search?q=pick+a+colour+move+around&oq=pick+a+colour+m&aqs=chrome.3.69i57j0l5.20130j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Detta avsnitt handlade om olika sätt att ta sig fram, Move around. Olika fordon presenterades och frågan How do you go to school? ställdes. Temat passade oss väl med tanke på vårt teknik arbete som handlar om rörelse. Eleverna tar sig till skolan på olika sätt så vi ställde frågan till varandra och besvarade den. I go to school by… En del elever tar sig till skolan genom att åka buss några dagar och med bil andra. Några cyklar och andra går. Det blev intensiva diskussioner och vi fick lägga till flera ord och uttryck till den lista vi gjort efter veckans program. Som vanligt fick de tio nya glosor, däribland de två meningarna vi använt i våra diskussioner.

Efter rasten var det dags för vårt Afternoon Tea. Några elever hade bakat scones och vi hade köpt ost, marmelad och flera olika sorters te som nu skulle serveras. Inför testunden hade vi möblerat om i klassrummet så att eleverna satt i grupper med ca sex stycken i varje på lagom avstånd från de andra grupperna. Syftet med möbleringen var att de skulle kunna prata med varandra utan att störas av de andra under testunden. När tjugotre elever ska prata samtidigt i klassrummet blir ljudnivån lätt hög. Vi försökte undvika detta genom möbleringen och samtidigt åstadkomma ett tillfälle med massor av engelskprat.

IMG_3697

 

När vårt Afternoon Tea var slut var det dag för Anna, vår lärarstudent, att hålla i  en diktuppgift. Hon startade med att läsa en dikt med tema By the seaside. Eleverna hade texten framför sig så de såg strukturen på texten och orden. När hon läst och kort gått igenom dikten var det dags att inleda arbetet med att samla ord till en egen dikt. Anna gjorde en tankekarta där de skrev in de ord de kom på. Hon skrev även upp några stödmeningar de kunde utgå från när de skulle skriva sin dikt. Alla var engagerade och kom på saker de sett, hört, känt och så vidare när de var på stranden.  Till slut var White boarden alldeles fulltecknad och det var dags för eleverna att i par skriva en dikt utifrån   stödmeningarna.

tankekarta dikt

En del tvekade i början men sedan satte de igång. De diskuterade med varandra på en blandning mellan engelska och svenska medan de skrev den gemensamma dikten. Många ville läsa upp sina färdiga dikter trots viss tveksamhet med uttalet. De färdiga dikterna skilde sig till viss del åt trots gemensam mall men till följd av elevernas olika erfarenheter. Några elever har goda kunskaper i såväl talad som skriven engelska och de byggde ut sina dikter medan de som inte kan lika mycket höll sig mer till mallen. Det blev riktigt fina dikter och eleverna var nöjda.

bild 2

När vi summerade dagen var eleverna mycket nöjda och uttryckte att de tyckte att vi skulle ha English Day varje torsdag. Det mest uppskattade under dagen var förutom vår testund en ordfläta de fick medan de väntade på att alla skulle bli färdiga med sina dikter.

Annonser