I Undervisa i teknik (Sandström 2015) menar författaren att syftet med teknikämnet stämmer väl in med begreppet Technological Literacy – teknisk läskunnighet, vilket innefattar förmågan att använda lämplig teknik för att:

  • Kommunicera teknik
  • lösa problem
  • hantera information
  • förvärva livslånga kunskaper och färdigheter

Vidare menar man att undervisningen ska planeras utifrån elevernas erfarenheter och utgå från problemställningar som eleverna förstår och vill lösa. Uppgifterna ska möjlighet till kreativt tänkande och praktiskt arbete.

Den första uppgiften eleverna fick i vårt arbete med konstruktioner var att fundera på en egen ”uppfinning” utifrån ett identifierat behov. Vi pratade om olika behov människan har och uppfinningar som tagits fram för att möta dessa. Vi tittade också på några ”onödiga” uppfinningar och funderade på vad som skiljer en nödvändig uppfinning från en onödig. Räknas en mössa med en toarulle hållare på som en onödig uppfinning? Funktionen finns där och en viss praktisk nytta men är den nödvändig?

På vår Fixardag var vi ute i närområdet och plockade sopor. Tillbaka i skolan kastade vi skräpet i vår ”återvinningsstation” där det finns kärl för olika sorters skräp. Vi pratade  lite kort om vikten av att slänga soporna på rätt plats och att mycket av skräpet går att återvinna. Sedan kom vi fram till att detta ska vi återkomma till när vi har en vanlig skoldag.

När den vanliga skoldagen kom återknöt vi till de diskussioner vi haft om sopsortering och om olika saker som är tillverkade av återvunnet material. Nu var det dags att koppla in tekniken och prata om återbruk av saker som de ska omdesigna.

Eleverna fick ge förslag på material de känner till som skulle kunna återbrukas i vårt arbete med konstruktion sedan fick de i uppgift att själva fundera på om det fanns något i deras vardag som de skulle kunna förbättra med en enkel konstruktion. Tankarna var många och vi kom fram till att de skulle ha frågan som en läxa att diskutera hemma och sedan återkomma med idéer.

Genast frågade någon om de fick lov att bygga grejen om de kom på något. Svaret var såklart att om de fick för mamma och pappa samt hade material till det så var det okej. Nästa fråga var om de först skulle göra en skiss. Svarat på den frågan var ett enkelt ja. Vi har pratat om att i teknikarbetet gör man ofta en skiss på de konstruktioner man tänker bygga, för att visa upp sin ide och diskutera dess lösning. Skissen är en ungefärlig bild av hur konstruktionen kommer att se ut och därför vill vi att eleverna ska starta sitt konstruktionsarbete med en skiss av den tänkta uppfinningen.

Eleverna gick hem och nästa dag hade vi flera ivriga händer i luften hos elever som ville berätta om en uppfinning de kommit på. De behov som identifierats, var bland annat:

 

En hade tagit med sin konstruktion och kunde stolt visa upp den för klassen. Det är en högtalare till mobiltelefonen som används för att slippa hålla telefonen nära örat.

Konstruktionens funktion demonstrerades och klassen enades om att den fungerade. När vi hade fått lyssna på musik både med och utan förstärkare fick kamraterna ställa frågor till konstruktören och de kom även med förbättrings förslag.

Om du sätter något för hållet på ena sidan så hörs nog ljudet bättre sa en elev. Förslaget provades och alla var eniga om att ljudet hördes bättre. Om du sätter något på andra sidan också sa en annan elev. Även detta förslag testades men här var alla eniga om att då försämrades ljudet.

Nu blev eleverna nyfikna på vad som gör att ljudet förstärks av att det ena hålet sätts för men blir sämre när båda hålen täcks. När vi arbetade med ljudet i ettan pratade vi om ljudvågor och deras slutsats blev att när vi höll för det ena hålet så riktades ljudvågorna åt det håll där det var öppet och då hördes ljudet bra. Men när vi höll för båda hålen dämpades ljudet eftersom det inte hade någon passage ut.

Även de konstruktioner som ännu bara fanns på skiss eller tankestadiet diskuterades och förbättringsområden identifierades. När läxan gavs fanns det inget krav på att konstruktionen skulle vara nödvändig utan det var utifrån ett upplevt behov som konstruktionerna togs fram.

Vi fortsätter arbetet med konstruktioner och att titta på dem utifrån behov och funktion. På såväl slöjden som bilden kommer eleverna att få göra konstruktioner som bygger på De fem mäktiga, enkla mekanismer som haft stor betydelse för vår tekniska utveckling. De kommer också att få fundera på vilken sorts rörelse som används och hur det kan ändras på ett enkelt sätt, från linjär till bågformad och så vidare.

Teori varvas med praktik och enkla övningar varvas med mer komplexa aktiviteter som ger eleverna utmaningar i ett sammanhang som utgår från elevernas förkunskaper och intresse.

 

 

 

 

Annonser