Nyligen fick vi ett mejl som påminde om trafikkalenderns månadsaktivitet. I april handlar aktiviteten delvis om cykeln och trafiksäkerhet så när vi funderade på vilken ämnesfördjupning vi skulle ha i vårt teknikarbete röstade eleverna på cykeln som självskriven artefakt. Vi kopplar ihop det med cykeln -förr och nu – teknikhistoria, teknikutveckling och trafiksäkerhet. Vi använder och inspireras av trafikkalenderns filmer och bilder samt söker fakta i böcker och på nätet. I samband med sökandet av fakta arbetar vi med källkritik. Vi har valt att fokusera på frågorna Är det sant?,Vem är avsändaren?, När är texten skriven, bilden tagen, nyligen eller för längesedan?

Vi startade projektet genom att läsa och fundera kring hjulets tillkomst sedan tittade vi på ett program som handlade om hjulet och dess utveckling. Eftersom eleverna var nyfikna på cykelns utveckling gick vi vidare genom att titta på en film om det och de letade fram fakta om hur den första cykeln såg ut, var den gjordes och hur den utvecklats.

När vi kände att vi fått en inblick i den historiska biten gick vi över till dagens cyklar. På trafikkalenderns hemsida finns det ett bra material som behandlar trafiksäkerhet, cykeln och dess olika delar samt vikten av att bära hjälm. Flera elever cyklar till skolan under den ljusa årstiden så ämnet är aktuellt att ta upp nu på våren. I materialet vi hittade finns det en tydlig bild på en cykel och bildtexter som beskriver vad en cykel måste ha enligt lag, vad som måste finnas vid cykling i mörker och saker som kan vara bra att ha. Eleverna fick läsa och diskutera bilden och informationen, vilket väckte stort engagemang. De funderade på om deras egna cyklar hade de saker som det är lag på att ha, bromsar och ringklocka, och de delar exempelvis reflexer ska finnas  vid mörker. Flera elever tittade över sina cyklar när de kom hem och berättade för sina föräldrar vad de lärt sig och vad som behövde kompletteras på deras cyklar.

Nu håller eleverna i par på att bearbeta en beskrivande text de skrivit om cykeln. I uppgiften skulle de beskriva såväl utseendet, de olika delarna och funktionen hos en cykel. Inför skrivuppgiften gick vi tillbaka och tittade på texter som eleverna gjort tidigare exempelvis de beskrivningar de gjorde av ett vardagsföremål men även uppgifter från bland annat Gear 2016. Vi tittade på texttypiska drag och skrev stödord på whiteboarden som minnesstöd i arbetet.

I början gick arbetet trögt. De flesta texterna lät mer som listor där cykelns olika delar räknades upp. Eleverna läste upp sina texter för varandra och fick feedback av kamraterna,sedan fortsatte de att skriva vidare. Detta har vi upprepat flera gånger och för varje uppläsning har arbetet med texterna flutit på bättre och bättre. I slutet av dagens sista lektion återstår lite kompletteringar av funktionen hos de olika cykeldelarna och lite stavningskontroll men sedan är texterna klara. Det har tagit ca tre 40 minuters lektioner men det är det värt.

FullSizeRender (006)
Delvis redigerad men ännu icke färdig text

 

 

När vi utvärderade dagens arbete och arbetssättet var eleverna överlag mycket positiva. De uttryckte att det är roligt att lära sig skriva längre och mer detaljerade texter och att det är lärorikt att få ge och ta emot kamratrespons. Kamratresponsen är värdefull, de påminner varandra om att undvika upprepningar i texterna, ger förslag på alternativa formuleringar och hjälps åt med stavningen.

Sedan vi startade vårt arbete med att skriva texter utifrån Gear 2016 har skrivlektionerna blivit något positivt för eleverna. De talar stolt om att de lärt sig skriva förklarande och beskrivande texter där de använder de texttypiska dragen, utvecklar innehållet, bearbetar texterna och där kamratbedömningen är ett välkommet inslag. Föräldrarna vitnar om att eleverna kommer hem och berättar om skrivlektionerna som något mycket positivt som de gärna vill ha mer av. Flera elever som tidigare tyckte det var jobbigt att skriva tycker nu att det är roligt.

Annonser