Idag ”slöt vi cirkeln”i vår fördjupning kring  Matspjälkningssystemet. Vi arbetar efter cirkelmodellen och nu hade vi kommit till fas 4 och det var dags att skriva en individuell faktatext.

Förberedelserna har varit noggranna i fas 1 har vi tittat på film, sökt och läst fakta, skrivit sekventiella förklaringar ,fyllt i flödesschema och eleverna har gjort två helkropps figurer. I arbetet med Kim och Alex (den andra gruppens figur) har eleverna tvingats att samarbeta och diskutera sig fram till vilka vitala organ som skulle vara med, organens placering och funktion. Alla har varit delaktiga i både design och konstruktion. Själva kroppen och lemmarna är avbildningar av flera olika elever.

I fas 2 närläste vi en text som vi sedan dekonstruerade. Vi tittade på textens språkliga drag exempelvis:

  • Allmänna och ofta abstrakta deltagare – matsmältning
  • Aktionsprocesser, uttrycks ofta i passiv – svälja, bryta ner, pressas fram
  • Relationella processer – kalls, består av, finns, är, har
  • Nominaliseringar – matsmältningen
  • Orsaksbindeord – när, därför att, eftersom, då
  • Tempus oftast presens

Fas 3 i cirkelmodellen handlar om att skriva en gemensam text. Den gemensamma texten blir som en sammanfattning av arbetet.

Dagens individuella text inleddes med en kort repetition av syftet med texten och att texten har en mottagare. Det innebär att skribenten måste skriva så att läsaren till texten blir intresserad och att texten skrivs på ett sätt som undviker förvirring.

Vi spaltade upp skrivmålen på tavlan så att de fanns tillgängliga under skrivningen och även sambands- och förklarande ord skrevs upp. Eleverna fick även stöd av en lista med stödord som vi plockat ut tillsammans. Därefter skrev var och en sin text. Alex och Kim stod framme vid tavlan som ett bildstöd under skrivningen.

IMG_3389

När texterna  var färdiga gav eleverna varandra respons och därefter bearbetades texten individuellt. Dagens text skrevs för hand vilket försvårar steg två i arbetet, att bearbeta texten efter respons, men alla gjorde så gott de kunde. Vid den muntliga  utvärderingen av lektionen berättade flera elever stolt att nu hade de lärt sig de ämnestypiska orden som de tyckte var svåra i början av arbetet och vi vid genomläsningen av texterna såg vi att de kunde använda dem korrekt i en text.

 

 

Annonser