I samarbete med vår slöjdlärare har våra elever gjort Kim. Kim är en helfigur av kroppen med de organ vi haft mest fokus på. Hen behöver några små kompletteringar som vi kommer att göra i klassrummet, bland annat fattas tjocktarmen och därmed även ändtarmen. Båda är delar som ingår i matsmältningssystemet som varit vårt fördjupningsområde i arbetet med kroppen.

IMG_3377

 

Att tillverka organ i trä är inte helt lätt och därför är till exempel hjärtat inte utformat som det ser ut i kroppen. Arbetet med att tillverka Kim och hens olika organ har skett parallellt med att vi läst och lärt om kroppen i NO arbetet. Storleken på Kim medförde att alla organ inte fick plats vilket erbjöd ett gyllene tillfälle till diskussion kring vilka organ som ”måste” finnas med och vilka som behövde väljas bort. I diskussionen togs organens funktion upp varpå de mest vitala organen valdes ut. Förlagan till Kim gjordes på bilden men under arbetet i slöjden har den modifierats lite.

 

FullSizeRender (005)

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll som behandlas:

  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion

Kunskapskrav åk 3

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.( Lgr11 rev 16)

När Kims kropp och de olika organen var färdiga fick eleverna hjälpas åt att placera dem på rätt plats. Sedan bar eleverna stolt ner Kim till klassrummet och visade upp hen för Lindita och mig. Att få använda sina kunskaper i  arbetet med att designa och tillverka de olika organen förstärker elevernas lärande och gav dem tillfälle att konkret fundera på dess placering i människokroppen. Hajer 2014 menar att ge undervisningsmaterialet en personlig prägel handlar inte om att skoja till undervisningen utan om att fördjupa inlärningen, det var vår utgångspunkt i arbetet med Kim

Under hela arbetet med Kim har eleverna fått rikliga tillfällen att möta och använda de begrepp som ingår i arbetet med kroppen. De har formulerat sig såväl muntligt som skriftligt och de har diskuterat sig fram till hur klassens modell av människokroppen ska se ut. Det är viktigt att eleverna är medvetna om vilket ordförråd de behöver utveckla för att inom ämnesområdet och vad de ska bli bedömda på.(Hajer 2014). Detta har blivit tydligt för eleverna under processens gång och de har gått från vardagsspråk till skolspråk i de gemensamma diskussionerna som krävt i arbetet med Kim.

I vårt arbete med kroppen återstår ett par små delar bland annat en gemensam text om matspjälkningen som har påbörjats och sedan en individuell text. Arbetsområdet avslutar vi sedan genom att fylla vad vi lärt, sista delen, i det VÖLschema vi inledde arbetet med.

 

Annonser