Första examinationsuppgiften i kursen Ämnesdidaktik: Språk- och kunskapsutvecklande ämne  var en muntlig presentation av planering av en serie lektioner. Planeringen skulle skrivas i exempelvis PowerPoint och redovisas vid ett seminarium som vi genomförde igår.

Första presentationen var en flippad presentation av en serie NO lektioner. Presentationen var genomtänkt och framförd på ett lugnt tydligt sätt som inspirerade. Nästa presentation var en serie historielektioner som genomförts i en SVA grupp där eleverna har polska som modersmål. De två sista presentationerna var en serie historielektioner kring Första världskriget och vad som ledde fram till det, orsak och verkan, samt en lektionsserien om programmering. Presentationen om programmering var omgjord för att passa vid redovisningstillfället, men var egentligen tänkt som en introduktion till kollegiet på en skola.Alla presentationerna väckte många spännande funderingar. Tänk att få vara elev hos dessa engagerade och kunniga lärare.

När jag hade lyssnat på två presentationer skyndade jag mig att ta plats för att genomföra min. Vi arbetar med kroppen och där har vi fördjupat oss i matspjälkningssystemet. Det var det ämnet min lektionsserie handlade om. Matspjälkningssystemet ny pp

 

Presentationen gick bra och mottogs positivt. Efter varje presentation gav vi varandra konstruktiv feedback i syfte att ge input till den uppföljande examinationen som är en kortare text där vi kritiskt ska granska den lektionsserie som vi presenterat. Granskningen ska ha ett didaktiskt perspektiv och utgå från kursens innehåll och litteratur: teorier om klassrumskommunikation, sambandet mellan språk och ämnesinnehåll och språk- och kunskapsutveckling i ett första- och andraspråks-perspektiv.

Att sitta och lyssna på andras väl genomtänkta planeringar och presentationer är inspirerande men ger en viss prestationsångest. Men med den positiva nyfikna stämning som rådde försvann den känslan snabbt och ersattes med en nöjd känsla. Nöjd över att ha genomfört uppgiften och att veta att den var godkänd. Nöjd över den input jag fått som gett så mycket inspiration och nytt lärande. Ser fram emot nästa seminarium.

 

Annonser