Vi är i slutfasen av vårt arbete med kroppen och idag genomförde vi några enkla undersökningar kopplade till lukt, smak och känsel. Eleverna fick i grupp gå till tre olika stationer där de undersökte olika föremål, smaker och fenomen.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

NO ämnet har ett specifikt ämnesspråk vilket är en utmaning för många elever. Kindenberg & Nygård Larsson (2016) menar att eleverna behöver förstå ämnet i ett större sammanhang, som ett uttryck för en mänsklig aktivitet eller verksamhet för att fullt ut förstå ämnesspråket. Som ett led i arbetet för eleverna att uppnå detta genomförde vi undersökningar, för att sedan arbeta med dem språkligt med jämförelser och beskrivningar av de sinnessensationer de upplevde.

 

Vid den första stationen fick de ta sina fingeravtryck som vi sedan skulle titta närmre på.

 

På nästa station fick de prova citron, salt och socker i syfte att utröna om de kunde förnimma någon skillnad i smak när de bara smakade på de olika sakerna och när de smakade på samma saker men samtidigt höll för näsan. Hos människor samverkar smaksinnet med både luktsinnet och känselsinnet.Syftet med undersökningen var att eleverna skulle få uppleva detta.

 

 

Vid den tredje stationen fick ögonbindel för ögonen och därefter fick de stoppa ner handen i en påse för att  känna efter vad som fanns där i. När de genomfört alla tre experiment gick de tillbaka till klassrummet.

 

Tillbaka i klassrummet fick de i uppgift att beskriva vad de känt och smakat samt att fundera på vilka likheter respektive skillnader de kunde se mellan sitt avtryck av pekfingret och tummen. De fick först fundera enskilt och sedan diskuterade de upplevelserna tillsammans i par.

Det är inte helt enkelt att beskriva saker som upplevts med smak- och känselsinnet men alla funderade och frågade när de letade efter olika begrepp.

– Hm, tummen är bredare än pekfingret. Eller heter det tjockare?

När de arbetat med beskrivningarna ca 30 minuter lyfte beskrivningarna gemensamt. Samma föremål beskrevs på liknande men ändå olika sätt. Eleverna fyllde på varandras beskrivningar och när vi kom till beskrivningen av sakerna i påsen var de på bristningsgränsen av nyfikenhet. Vad var det som alla hade känt men ingen hade sett. Jag hmtade påsen och höll upp en svart trådrulle.

-Jag visste det, jublade en elev.

– Va! Jag trodde det var en vinkork sa en elev.

 

 

Annonser