I vårt arbete med kroppen har läst om cellerna, skelettet, hjärta, lungor och blodomloppet. Idag kom vi fram till matsmältningsapparaten. Vi tittade på en film som visade hur matsmältningen startar i munnen när vi tuggar och sedan fortsätter ner via matstrupen och avslutas med sista delen av tjocktarmen det vill säga ändtarmen. För att eleverna ska förstå hela processen är det viktigt att vi får med alla stegen i matsmältningssystemet, vi valde därför att sammanfatta filmen med hjälp av en sekventiell förklaring. En sekventiell förklaring reder ut och förklarar fenomen eller orsaker i kronologisk ordning.

 

sekvetiell-forklaring-matsmaltningen

Vi har redan tidigare arbetat med förklarande texter men detta var första gången vi använde en sekventiell förklaring. Vi  egentligen använt det tidigare men då i muntlig form och med hjälp av bilder, exempelvis när vi pratade om vattnetskretslopp. Vid de tillfällena har vi inte använt begreppet sekventiell förklaring utan pratat om att ta sakerna i kronologisk ordning.

Vi arbetar enligt cirkelmodellen och är just nu på första steget där vi samlar in information om det aktuella arbetsområdet, i vårt fall matsmältningen. Vid nästa tillfälle kommer vi att läsa mer om ämnet, titta på ännu en film och gå igenom de olika organen som ingår i matsmältningssystemet. När vi har samlat på oss tillräckligt med kunskap om ämnet  kommer vi att titta närmre på en förklarande text inom ämnet för att få syn på strukturen och de språkliga dragen.

 

 

 

Annonser