Precis till skolstarten av vårterminen, fick jag ett tips om en skrivuppgift som med fördel kunde användas som en uppstarts aktivitet. Det är ett spel  som kallas Med-andra-ord där eleverna gör sin egen spelplan och sedan skriver ord som ska förklaras.

Jag tyckte iden var bra och att den kunde passa mina elever. Vi tränar på att utöka det aktiva ordförrådet och en viktig del i det arbetet är förståelse av ord och fraser. Enligt kunskapskraven för åk 3 ska eleverna kunna berätta om vardagliga händelser och då beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. För att kunna uttrycka tankar , idéer och känslor på ett exakt och levande sätt krävs ett gott ordförråd. Enström 2016 menar att det är viktigt med ett välutbyggt ordförråd för att uppnå god läsförståelse. Detta för att skrivna texter innehåller ofta innehåller en större och mer varierad uppsättning ord än våra vardagssamtal.

  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr 11 reviderad 2016)

 

Vi fick inte tillfälle att genomföra aktiviteten direkt i uppstarten men när vi tog fram vår arbetsbok, som är knuten till vår läsebok, fanns en nästan identisk uppgift med där. I arbetsboken var spelplanen redan färdig det var bara orden som skulle väljas ut, skrivas och till slut förklaras. För att underlätta arbetet att skriva ord valde vi tillsammans ut tre olika områden som orden kunde väljas från. De områden som valdes ut var köket, klassrummet och klädesplagg. Sedan fick eleverna, var och en välja ett ord från någon av de tre områdena. Vi skrev upp alla ord på whiteboarden och sedan påbörjades arbetet med att förklara vardagsnära ord så tydligt att någon som aldrig hört ordet förut skulle kunna förstå vad det betyder.

ord

Ganska snabbt förstod eleverna att det inte är så lätt att beskriva, något de själva känner väl till och tar för givet i sin vardag, för någon som aldrig hört talas om ordet/saken förut. Det första ordet var kran. Hur beskriver man ordet kran för någon som aldrig har hört ordet eller sett vad det är och hur den används? Det var frågor som kom upp i starten av arbetet.

Eleverna hjälptes åt att formulera en förklaring av ordet kran. Den första trevande starten var man kan skölja saker under kranen. Ja det kunde alla hålla med om men sedan kom de fram till att det beskriver inte kranen utan dess användningsområde så det platsade inte i beskrivningen av kranen. Vi sparade meningen för att eventuellt lägga till den senare.De funderade vidare både på hur en kran ser ut och hur den används. Nya frågor kom upp. Vilken kran var det som skulle beskrivas och vad heter de olika delarna på kranen? Var det kökskranen eller kanske den inne på toaletten? Ett beslut togs på att det var kranen i vårt klassrum som skulle beskrivas det vill säga en kökskran.

forklaring-av-ordet-kran

Denna korta text tog lång tid att skriva. Den mening vi startade med togs bort, delarna på kranen beskrevs till viss del och till slut blev det en kortfattad beskrivning av hur den fungerar. När det närmade sig slutet av lektionen bestämde vi att nu fick förklaringen av ordet kran vara färdig. Sammanfattningen av lektionen var positiv eleverna tyckte det var både intressant och roligt att skriva denna och flera andra förklaringar av välkända föremål.

-Det är roligt att behöva förklara orden. Alla vet vad det är men det är svårt att förklara.

-Lite kul att beskriva.

-Bra att arbeta med detta för man får tänka mycket.

En annan funderade på vad vi hade lärt oss när vi arbetade med att förklara orden:

-Man skriver annorlunda, det är text som vi inte skrivit förut.

Sedan kom hen på att vi har arbetat med förklarande texter men då i vårt NO-arbete, då handlade texterna bland annat om skelettet.Det är viktigt att eleverna kan koppla ihop de olika ämnen och områden vi arbetar med och överföra kunskaperna från ett område till ett annat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser