Idag var terminens sista skoldag. Imorgon har vi skolavslutning i kyrkan sedan återsamlas vi i klassrummet för att önska varandra God Jul och gå på jullov. Vid denna tiden på terminen är eleverna trötta och behöver lite extra uppmuntran för att orka ända in i det sista. Vi hade pratat om att titta på en film och ha lite mysstund tillsammans vår sista skoldag men det kändes inte riktigt bra. Extra uppmuntran känns bra men ska vi titta på film så ska det ingå i de lärandemål vi arbetar mot denna terminen.

Här i slutet av terminen har ett par fredagar gått bort på grund av KU-dag och Jultemadag. Det innebär att bland annat engelskan, som vi har vid ett lektionstillfälle i veckan, har gått bort. Därför beslöt vi att kombinera filmvisning med engelska. Båda treorna slog sig ner i vårt klassrum och gjorde sig beredda på lite extra engelska. Vi startade med en kort film där några vanligt förekommande julglosor togs upp sedan fortsatte vi med att titta på en film som handlade om hur de firar jul i Storbritannien. Vi fick se hur några julförberedelser, vad de äter och hur de firar. Till sist såg vi en kort film med två engelska julsånger som vi sjöng med i. Efter filmerna pratade vi om likheter och olikheter i julfirandet. Texten på filmen var på engelska och eleverna tyckte det var spännande för det förstärkte upplevelsen och gjorde filmen extra intressant. Kombinationen med att se och höra barnen på filmen samtidigt som texten fanns tillgänglig ökade elevernas förståelse och deras intresse. Även de elever som ibland tycker engelskan är svår tyckte att de förstod när de fick tillgång till de olika uttrycken.

Efter rasten var det dags för halva gruppen att ha idrott och den andra halvan hade mattelektion, lektionen efter var det omvända roller. Eleverna fick i uppgift att i par göra matteuppgifter till kamraterna, kring de arbetsområden vi arbetat med under terminen. De områdena är multiplikation, division, bråk och algoritmer med både addition och subtraktion, vilket gav eleverna gott om utrymme när de konstruerade uppgifter åt varandra.

img_3065

 

Det är alltid spännande att ta del av de uppgifter eleverna konstruerar själva.Som lärare får man tydligt syn på vad eleverna har lärt sig inom de olika områdena. För att kunna konstruera en bra matteuppgift måste man själv kunna de olika begrepp och de olika steg som ingår i det aktuella räknesättet. Nivåerna på uppgifter varierade men alla hade gjort uppgifter som kamraterna fick lösa.Ett par elever trasslade in sig när de skulle lösa den tilldelade uppgiften och några trasslade till den uppgift de konstruerade men i slutänden blev innehållet bra. En del uppgifter var riktigt bra konstruerade de erbjöd tillfälle till mer än ett sätt att lösa uppgiften och gav därmed extra tankespjärn.

I klassen har vi sedan tidigare vi har pratat om att ibland kan det hjälpa att rita upp hur man tänker när en uppgift är svår att lösa, i dag fick vi användning av det. En elev fastnade när uppgiften på bilden skulle lösas, då ritade hon upp sin tanke och kunde därefter lösa uppgiften på två olika sätt och förklara hur hon tänkte.Första lösningen gjordes med hjälp av upprepad addition och andra med hjälp av multiplikation.

 

 

En intressant divisionsuppgift som presenterades, var inspirerad av vår fruktstund.Kompisen hade bjudit på clementin och de två kamraterna hade roat sig med att räkna hur många clementinklyftor de tre clementinerna, de hade framför sig hade. Denna uppgift löstes också på två olika sätt. Den ena lösningen gick från helheten till delarna medan den andra lösningen gjorde tvärtom. Även här hade eleverna hjälp av att rita upp hur de tänkte vilket gav oss två olika bilder och ett par lärorika fel på väg mot lösningen.

Vi pratar mycket om att det är okej att göra fel och att det kan leda till ett ökat lärande både för den enskilda eleven men även för hela klassen om vi vågar vara öppna med det och hjälpa varandra. Att stå framme vid tavlan och lösa ett klurigt mattetal är både spännande och lite läskigt tycker flera elever. Vi måste hela tiden arbeta med att ha ett stöttande och tolerant klimat i klassrummet så att de fel vi gör när vi trasslar in oss i olika uppgifter leder till ett ökat lärande och ibland även ett gott skratt. Här är det viktigt att vi vuxna är goda förebilder och kan visa eleverna att även vi trasslar in oss och gör fel ibland. Jag kunde berätta för den elev som trasslade in sig i dagen matteuppgift och blev lite nervös att det händer mig också ibland till exempel när jag var ny som lärare och hade föräldrar som granskade mig, på besök.

Vår sista skoldag var en till stora delar vanlig dag. En vanlig bra dag i skolan.

Annonser