Igår var min kollega inne och observerade mig under vår svensklektion. Lektionen var densamma som den jag skrev om i mitt förra inlägg det vill säga hur man kan organisera en text.

De punkter jag bad min kollega att titta efter var:

  • Elevernas intresse och förståelse för lektionens lärandemål samt eventuella skillnader mellan pojkar och flickor
  • Hur jag fördelade ordet mellan pojkar och flickor
  • Elevernas delaktighet

Lektionen genomfördes som planerat och för att min kollega skulle kunna utläsa om elevernas förståelse hade hon fått ta del av planeringen innan lektionen.Observationen varade i ca trettio minuter sedan var det dags för ett återkopplingssamtal.

Min tolkning av lektionen var väldigt positiv, jag upplevde ett starkt engagemang hos mina elever och att de hela tiden var  delaktiga i innehållet. Men jag var nyfiken på att höra hur min kollega uppfattade situationen.

Min närmsta kollega genomförde en observation inne hos mig tidigare i veckan och där var det idel positiv feedback. Skulle kollegan som observerade mig idag som inte känner mig och mina elever uppleva sakerna på samma sätt? Det var med spänning jag väntade  att få höra vad hon såg och vad hon tänkte om upplägget.

Sammanfattningen var att hon upplevde alla elever som intresserade men hon lade märke till att där var ett par elever som jag fick uppmärksamma lite extra för att de skulle hålla fokus på rätt sak. Fördelningen av ordet var jämt fördelat och intresset fanns hos alla. Hon kommenterade att vårt arbete med No hands up hjälpte de minst engagerade eleverna att  hålla sig alerta under genomgången. Hon tyckte lektionsinnehållet var intressant och var imponerad över hur mycket eleverna i trean skrev jämfört med hennes tvåor.Inga revolutionerande saker men ändå givande att höra hur någon annan ser på det man gör och på en elever.

Idag var jag inne hos ovan nämnda kollega för att observera henne. Även där var det en svensklektion, denna gång om att skriva en förklarande text. Jag blev ombedd att titta efter intresset hos eleverna och om det var någon som inte hängde med.

Min kollega började med att repetera vad de lärt sig tidigare till exempel skillnader mellan skönlitterära- och faktatexter,sedan berättade hon om kännetecken på en förklarande text. Hon berättade att förklarande texter svarar på en fråga, ofta  Hur eller Varför något händer eller är på ett visst sätt. Hon gav några exempel på frågor till exempel och knöt sedan an till deras arbetsområde om planeterna. Klassen inledde sin gemensamma text med rubriken Varför lyser månen? När frågan kom upp blev aktiviteten i klassrummet dubbelt så hög som tidigare och elever som tidigare framstått som ointresserade visade tydligt intresse. De skrev en gemensam text som tydligt förklarade och svarade på frågan och sedan var det dags för eleverna att skriva av texten och lägga till bilder.

Min feedback till min kollega var att när lektionen inleddes var ca hälften av eleverna, flest flickor till synes ointresserade av det som pågick. Många elever satt och pillade med saker och små pratade med kompisen bredvid. Men när innehållet leddes in på det ämne de arbetat med tidigare märktes det att det fanns ett stort intresse i gruppen. Flickorna som innan framstått som ointresserade visade nu intresse men ett passivt sådant Pojkarna var hela tiden mer delaktiga i arbetet. Jag imponerades över att majoriteten av eleverna var mycket rörliga men ändå lugna och de väntade på sin tur innan de pratade.

Min kollega tyckte det var intressant att få min syn på lektionen. Hon blev lite förvånad över att jag upplevde ett lugn i klassen trots många rörliga elever men menade sen att egentligen kände hon likadant själv.

När jag hade delgett henne mina reflektioner uttryckte hon att detta måste vi göra fler gånger.Att få någon annans syn på lektionsupplägget, genomförandet och mottagandet av innehållet är lärorikt.På Kyrk- och Roslättskolan har vi bestämt oss för att införa regelbundna observationer som är tydligt schemalagda. Målet med observationerna är att få syn på elevernas lärande och vad som är framgångs- och riskfaktorer i vårt arbete med Att skriva faktatexter. Parallellt med observationerna kommer vi fortsätta att planera lektioner tillsammans, genomföra dem och sedan utvärdera hur genomförandet gick och justera om det behövs för att sedan fortsätta. Allt med syftet att följa upp och optimera elevernas skrivutveckling.

Annonser