Nu när det snart är dags för våra elever att skriva egna förklarande texter behöver de redskap för att kunna skriva. Vi har pratat om att göra texten intressant och informativ, att skriva på ett sätt som undviker förvirring hos läsaren och att texten ska vara lättläst. Idag tittade vi närmre på hur man kan organisera sin text för att den ska svara mot de olika punkterna ovan och dessutom ha en tydlig struktur. Gear 2015 liknar organisationen i en text vid en byrå där varje låda innehåller en sak. I översta lådan kanske det ligger strumpor i nästa t-shirts och så vidare. Vi pratade om att om vi bara hade en korg där vi hade alla mössor, vantar och halsdukar skulle allt ligga huller om buller och det skulle vara svårt att hitta det man söker. Likadant är det i en text. I boken finns en text om grodor som visar förvirringen i en text som inte har en tydlig struktur.

bild-1-grodt

Jag läste texten för eleverna och bad dem lyssna noga och att fundera på om texten svarar mot de tre kriterierna ovan. Alla lyssnade noga och först tyckte de att den var intressant, rolig  och lättläst men när vi tittade närmre på den såg de att den inte hade någon tydlig struktur.

img_2934

Den innehöll trevliga inslag om mormor vars ögon jämfördes med grodans men den var ostrukturerad. Eleverna pekade på att olika detaljer om exempelvis grodans livscykel stod på olika ställen vilket gjorde att det blev förvirrande och de roliga kommentarerna om mormor som inte passade i en faktatext.

Vi tittade noggrant vad det fanns för fakta om grodor i texten och sedan tittade vi på hur vi skulle kunna strukturera upp och skriva om texten så att all fakta om till exempel grodans utseende var samlat i samma stycke. När vi pratade om detta kom vi naturligt in på styckeindelning som är ett sätt att göra texten mer lättläst.Vi använde oss av liknelsen av byrån och eleverna bestämde att där fanns fyra olika sorters fakta om grodan i texten. Var och en av de sorterna skulle få en egen byrålåda och sedan bestämde de i vilken ordning faktan skulle komma.

När vi hade kommit så här långt fick eleverna i uppgift att de i par skulle läsa texten om grodan och skriva om den i den ordning de valt. De skulle dela upp texten i olika stycken och samla ihop alla fakta om exempelvis utseende i ett stycke.På så sätt skulle vi få en välorganiserad, icke förvirrande lättläst text om grodor.

grodt-2

Eleverna tog sig an uppgiften med liv och lust. Att skriva och på olika sätt arbeta med texter har snabbt kommit ifatt matematiken som favoritämne i klassen. Alla grupper började strukturera innehållet och till slut att skriva texten med den tydliga struktur de varit med och tagit fram. Allt detta arbete tog tid så vi hann bara börja skriva den första meningen när det var dags att samla ihop lektionen så att alla vet hur vi går vidare imorgon och sedan avsluta den.

Parallellt med vårt arbete med Att skriva faktatexter har vi lärare börjat observera varandra. Vid lärarforumet förra måndagen bestämdes det att tills idag skulle alla ha gjort observationer som vi skulle reflektera över tillsammans vid dagens träff. Jag var frånvarande måndag och tisdag förra veckan vilket gjorde att handlingsutrymmet krympte. Därför hade vi idag iscensatt så att min kollega kunde observera mig under dagens skrivlektion. Observationspunkterna idag var

  • Vilka är aktiva under lektionen?
  • Hur ser intresset och förståelsen ut?
  • Hur fördelas ordet mellan killar och tjejer?
  • Hur tillvaratas elevernas egna tankar kring lektionsinnehållet?

Observationen varade i ca 20 minuter under uppstarten och genomgången. Feedbacken var begränsad på grund av tidspress men några korta kommentarer han jag få. Min kollega tyckte uppstarten och genomgången var tydlig och intresseväckande. Genomgången gjordes så att alla förstod och hängde med och fördelningen av ordet till eleverna var exakt jämt fördelad mellan pojkar och flickor. Min kollega har försökt vara objektiv i sin observation men är såklart färgad av att hon känner mig, klassen och hon känner väl till innehållet.

För att få en observation som är mindre färgad av förkunskaper om klassen och mig har jag bokat in en observation hos en annan kollega. Jag ska observera henne och hon ska observera mig. Vi känner inte varandras klasser närmre och inte varandra heller. Jag tror det är en bra utgångspunkt för en observation som är tänkt att kasta nytt ljus över de olika punkter vi väljer att titta närmre på.

 

Annonser