Vårt arbete med förklarande texter går vidare och den här gången handlade vår gemensamma text om skelettet. Vi läser om kroppen och eleverna är mycket intresserade. Vi tittade på en kort film om skelettet och eleverna skrev stödord medan de tittade.  Tidigare var där alltid några elever som inte kom ihåg vad filmen handlade om trots att vi tittat på den några minuter tidigare. Nu har vi infört att de ska skriva stödord när vi tittar på film som en hjälp att minnas vad filmen handlade om. Det blir också ett stöd för de som har svårt att hålla fokus. När de har pennan i handen och vet att de förväntas skriva iallafall några stödord så har de lättare att hålla fokus på filmen och de minns mer av innehållet.

När vi har tittat på film skriver vi upp några stödord på tavlan, de utgör ett stöd när vi diskuterar filmens innehåll och elevernas funderingar kring detta. Stödorden används också till de texter vi skriver, denna gång en förklarande text om skelettet.

ursprungstext-skelett

I vårt arbete med ”Att skriva faktatexter” har eleverna lärt sig att när vi skriver en text måste vi göra texten intressant och undvika förvirring. Texten ska kunna läsas av någon som aldrig har hört talas om det ämne vi skriver om. När de har läst texten ska de förstå vad den handlade om och känna att de har läst sig något om ämnet.

Med hjälp av de stödord vi hade antecknat på tavlan skrev vi meningar som berättade mer om innehållet i filmen. När innehållet var på plats var det dags att titta på formen för texten. Vi läser mening för mening för att se om de är tydliga, om de kommer i rätt ordning och om vi behöver lägga till eller ta bort något. Vi skriver, reviderar och skriver igen. Hela tiden får eleverna läsa och vara med och tänka kring formen på texten. När de är nöjda ber jag dem titta ner i bordet eller blunda för att lyssna noga när jag läser den text  de tycker är den färdiga. När de lyssnar ska de försöka föreställa sig att de aldrig har hört talas om ämnet tidigare men vill lära sig om det.

De lyssnar noga och hittar några saker som vi får ändra för att bli riktigt nöjda med texten. Eftersom vi genomförde vårt textarbete i halvklass hade vi vid slutet av dagen två texter kring samma ämne.Vi passade på att jämföra dem för att titta på likheter och skillnader i dem. De stora dragen var desamma men några små detaljer skilde sig åt.

Det är intressant att se att elever som uttrycker att de inte tycker om att skriva delta med stort engagemang när vi skriver texter med hjälp av stödord utifrån en film. Överlag upplever vi att fler elever är intresserade av att skriva faktatexter än att skriva sagor eller berättelser. Vi ser med nyfikenhet fram emot att se om intresset för faktatexter håller i sig när det är dags för eleverna att skriva egna förklarande texter. När vi skriver tillsammans skriver vi på whiteboarden, då har vi bara skrivit text och har inte kunnat lägga till bilder eller andra detaljer som stödjer texten. Eleverna kommer att skriva sina texter på dator och de kommer då få i uppgift att lägga till bilder eller andra detaljer för att förtydliga texten.

Annonser