Idag inledde vi arbetet med Förklarande texter. En förklarande text är en vetenskaplig förklaring som beskriver och klargör hur något fungerar eller varför något sker.Vi tittade på strukturen och vad som kännetecken exempelvis att rubriken oftast är en fråga som identifierar det som ska förklaras.

img_2888

Vi valde att påbörja vårt skrivande med en gemensam text om celler. Vi arbetar med kropp och hälsa och just nu läser vi om celler, det blev därför naturligt att välja det ämnet till vår första förklarande text. Eleverna kom fram till rubriken Vad är en cell? och sedan började vi fundera på vad vi lärt oss om celler. I en faktatext är det viktigt att innehållet består av  fakta och inget eget tyckande. Det gör att eleverna får tänka extra noga när de formulerar meningar till texten. Det är även viktigt att texten följer en logisk ordning vilket försvårar skrivandet, speciellt när det sker på whiteboarden.

Introduktionen av textstrukturen tog en god stund vilket gjorde att på första lektionen hann vi bara skriva rubrik och några meningar innan det var dags för eleverna att gå till bild respektive slöjdlektion. Vi valde att introducera textstrukturen på förmiddagslektionerna för att kunna skriva gemensamt sista lektionen. När vi startade sista lektionen summerade vi vad vi lärt oss på förmiddagslektionen och sedan påbörjade vi vår gemensamma text om celler. Även denna gång tog det tid att formulera meningar framförallt att skriva dem i logisk ordning. I meningarna vi skrev förekom människokroppen två gånger och kroppen en gång även ordet celler upprepades. När vi läste genom texten innan vi skulle avsluta uppmärksammade en elev upprepningarna och menade att vi hade pratat om hur viktigt det var att läsaren förstod texten och att den skulle vara intressant att läsa då kunde vi inte använda samma ord så många gånger.

img_2889

I arbetet med att skriva faktatexter pratar vi just nu om hur vi får syn på elevernas tankar och lärande. Vi håller på att ta fram kriterier som  ett stöd för att få syn på vilken effekt undervisningen har på elevernas skrivförmåga. Frågor att ställa sig kan vara:

Hur ser en elev som har börjat skriva för en mottagare ut? Hur formulerar de sig? Hur ser det ut när vi gör framsteg i undervisningen utifrån vårt prioriterade mål Att skriva faktatexter?

Jag ser det som ett tydligt framsteg när en elev kommenterar att det är för många upprepningar i vår text med hänvisning till vår tidigare diskussion om hur viktigt det är att läsaren förstår texten och att den skulle vara intressant att den skulle vara intressant att läsa.

Idag hann vi inte göra de ändringar i texten som behövs efter det eleven uppmärksammade oss på men det hinner vi imorgon. Då skriver vi färdigt texten om celler, först innehållsmässigt och sedan tittar vi på formen för att se till att den är intressant och läsbar.  Sedan läser vi vidare om kroppen och dess olika delar och funktioner. Vi kommer att skriva många förklarande texter, först gemensamt men innan vi går på jullov är tanken att eleverna ska hinna skriva en egen text utifrån något vi lärt oss om vår kropp. En spännande resa som innebär mycket lärande för både eleverna och lärarna.

Annonser