Våra elever har alltid repetitionsläxa i matte. De får ut läxan på tisdagen och den ska vara klar  till fredagen. På fredagen går vi igenom läxan. Uppgifterna är knutna till det arbetsområde vi arbetar med just nu och de är av varierad svårighetsgrad för att alla ska känna att de klarar dem, men det ska även finnas en utmaning att klura på.

Idag när vi gick igenom läxan var där flera elever som inte gjort läxan eftersom de varit sjuka. De fick därför ut ett tomt läxblad så att de kunde följa med på genomgången ändå. En av de elever som inte gjort läxan räckte upp handen när det var dags för räknesagor med multiplikation.

-Jag har lyssnat under tiden och jag vill gärna visa min lösning på uppgiften (uppgiften var att skriva en räknehändelse till multiplikationen 2×5)

Självklart fick eleven komma fram och berätta om hur hen hade löst uppgiften.

Jag har fem bollar och min kompis har fem bollar. Jag har även fem kort som jag ger min kompis i inbyte mot hans fem bollar. Nu har jag sammanlagt 10 bollar. I uppgiften ingår också att skriva ett fullständigt svar och om de vill får de gärna göra en bild som förtydligar svaret.

fullsizerender
Bilden visar två kamrater med vardera fem bollar. Fem av bollarna byts mot de fem korten. Sammanlagt har då en kamrat två högar med fem bollar i varje vilket tillsammans är tio bollar. 2×5=10

Det är populärt i klassen att komma fram och visa hur man löst olika uppgifter och de som inte är helt bekväma med att stå framme vid tavlan vill ofta berätta ändå, de väljer då att sitta kvar på sin plats men ändå delge sitt svar. Ibland stämmer inte elevens svar men då löser vi uppgiften tillsammans och det ger ett gemensamt lärande.

Ser vi tillbaka på förra terminen så har det skett en påtaglig utveckling inom matematikområdet. Förra terminen var det många elever som tyckte det var svårt att skriva en räknesaga. Då handlade det om arbetsområdet addition och subtraktion men nu när vi tränat och arbetat vidare går det bra även med multiplikation. Det är roligt att se elevernas utveckling och att göra dem extra uppmärksamma på det lärande  som skett.

Annonser