Terminens utvecklingssamtal är i gång, något försenade, men vi har nästan kommit halvvägs. Inför samtalen har jag använt mig av ett förberedande underlag som jag fått genom Ulrika Elissons blogg  http://www.ulricaelisson.se/

Underlaget består av två delar. Den första delen består av frågor där eleven dels får reflektera över sitt eget lärande, hur de lär sig bäst, om det är enskilt eller tillsammans med kamrat, när de får visuellt stöd eller när de läser och så vidare. De får reflektera över och utvärdera den egna arbetsprestationen  samt om de bidrar till arbetsro och om de känner sig trygga och får veta vad de ska lära sig.

I den andra delen får eleverna berätta vad de tänker kring de olika ämnena,vad vi arbetar med i de olika ämnena och därtill  vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Eleven ringar in den tumme som bäst motsvarar hur de upplever ämnet och hur lärandet i ämnet ser ut. Förutom att ringa in hur de känner har jag valt att låta eleverna muntligt uttrycka hur det känns, varför det känns så och hur vi ska arbeta vidare. Oavsett om eleven känner att allt fungerar bra i ämnet och uppnår det satta målet eller har det kämpigt och behöver mer träning och stöttning för att nå målet, så finns det en utvecklingspotential som eleven får vara med och fundera över.

Eleverna har verkligen uppskattat när vi har haft de här förberedande samtalen. De har fått möjlighet att berätta hur de tänker kring kamrater, lärande, relationer, egna funderingar om fortsatt lärande och önskemål om arbetssätt och utmaningar i olika ämnen. Det är värdefullt att sitta ner enskilt med var och en elev och verkligen få ta del av deras tankar kring det egna lärandet och vår vardag tillsammans i skolan.
img_2810 img_2812

 

När vi sedan har själva utvecklingssamtalet får eleven visa och berätta om underlaget för sina föräldrar. Vi tittar tillsammans och eleven väljer vad den vill fokusera på.När vi har gått igenom underlaget skriver vi en IUP inne på vår plattform, Infomentor. I IUPn läser vi först sammanfattningen av förra terminens mål och sedan funderar vi över om de ska stå kvar eller om de ska revideras. Eleven är hela tiden delaktig i funderingarna kring målen och vilka mål de tycker de behöver arbeta med. Vissa saker är allmänna som exempelvis lästräning,skrivning och vissa saker inom matematiken men det finns också individuella mål som är specifika för var och en elev. Förutom de fastställda målen finns det även ett utrymme för eleven att ha tankar om saker den vill träna mer på för att den känner sig osäker på dem eller för att den har ett extra intresse för något speciellt.

De förberedande samtalen och elevernas ökade delaktighet i IUPsamtalet känns som en vinst för såväl eleverna, föräldrarna och mig. Innan har jag upplevt att eleverna tyckt att IUPsamtalen är jobbiga. Jag som lärare har läst upp vad jag skrivit om nuläget och om framtida mål. Visst har eleverna varit med i samtalet men IUPn har redan varit skriven så de har inte haft något utrymme att påverka och inte fått någon möjlighet att reflektera över sitt lärande. De har de fått vid andra tillfällen i vårt vardagliga arbete men här är de med och bestämmer vad som ska stå i deras IUP. Eftersom de är med och tänker kring det som skrivs i dokumentet får de sätta ord på sina tankar kring vad de lärt sedan förra terminen och vad det som står på tur i lärandet.

Min upplevelse är att föräldrarna också tycker detta nya sätt är positivt och de blir imponerade över sina barns tankar och lärande.

 

Annonser