Vad gör man när man har en elev som inte vill gå till lektionerna i ett visst ämne? Jag har en elev som inte tyckte om bildlektionerna. Helst av allt ville hen inte gå ditt överhuvudtaget. När jag propsade på att hen skulle gå dit så gick hen dit men kom tillbaka till klassrummet inom 10 minuter.

I början av terminen var jag med på lektionen. Första lektionen var jag med större delen av lektionen men veckan efter gick jag när uppropet och lektionsgenomgången var klar. Dessa första gånger gick ganska bra eleven deltog på lektionen men kom oftast tillbaka när det återstod ca 10 minuter. Bildläraren och jag har helt kort pratat om detta och inte sett det som något stort problem, men nu har det blivit ett problem.

När det åter var det dags för bild var mönstret detsamma som det brukar. Jag pratade med eleven och sedan följde jag med hen dit. När jag satt där och lyssnade på genomgången och iakttog min elev såg jag hur jobbigt hen tyckte det var. Bildläraren gick noggrant igenom lektionens innehåll och frågade eleverna vilken bild de höll på med och om de behövde någon hjälp i arbetet och så vidare. När jag förstod vad det var min elev skulle göra bad jag hen att hämta sitt material och sätta igång med sitt arbete. Det gjorde hen och det gick bra. När jag såg att min elev visste vad hen skulle göra och att arbetet var igång så gick jag tillbaka till klassrummet.

Vid lektionens slut gick jag för att möta min elev. Det visade sig då att hen lämnat  bildsalen men inte kommit tillbaka till klassrummet. Jag letade upp eleven och frågade hur det hade gått på bildlektionen. Svaret blev att först hade det gått bra men sedan blev det lite rörligt i salen och då tappade hen koncentrationen varpå hen gick därifrån.

Eleverna gick ut på rast och jag letade upp bildläraren för att diskutera hur vi tillsammans skulle kunna stötta min elev så att hen kände att hen ville och kunde delta på bildlektionerna. Bildläraren hade tänkt samma tanke och vi funderade tillsammans på vad det är som gör att eleven inte vill gå till lektionerna och hur vi kan hjälpa hen.

Vi kom fram till att min kollega eller jag följer med till bildsalen och stannar över uppstarten. Sedan när arbetet kommit igång går vi tillbaka. Vi bestämde också att vi skulle möjliggöra för eleven att göra uppgifterna i ett annat rum, enskilt vid de tillfällen när hen inte längre orkade med den ljudnivå och det ”stök” som blir när eleverna går och hämtar saker och samtidigt pratar med varandra. På så sätt kan hen delta på lektionen och vara med på genomgången men erbjuds samtidigt möjlighet att få ett lugnt avskilt sammanhang när så behövs.

img_2529
Arbetet på bildlektionerna är kopplat till vårt arbete med Forntiden. Här gör eleven en grottmålning

 

Vår elev är nöjd med arrangemanget och har genom detta kunnat delta och genomfört samma saker som de andra klasskamraterna. Tack vare detta har bildämnet blivit positivt laddat och relationen med bildläraren är god.

Annonser