Idag var det åter dags för arbete i våra mattegrupper. Som vanligt startade vi arbetet med ett mattespel och även denna gång tränades det multiplikation. Spelet var utformat som ett bingospel, där spelarna skulle slå två tärningar och multiplicera ihop de tal tärningarna visade. Möjligheten att få bingo triggade eleverna lite extra, alla ville få bingo. Men när man spelar tärningsspel vet man aldrig hur det går och idag var det ingen som fick bingo trots tappra försök.

När de hade spelat färdigt var det det dags för veckans problemlösningsuppgift som illustrerade sambandet mellan addition och subtraktion. Att träna eleverna att se och förstå sambandet mellan de fyra räknesätten är en del i utvecklingen av den matematiska förståelsen. Eleverna ska ha kunskap om de fyra räknesättens egenskaper och samband, samt veta dess användning i olika situationer.

img_2699

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Problemlösningsuppgiften skulle lösas gemensamt i gruppen och sedan skulle eleverna i respektive grupp konstruera en liknande uppgift gemensamt. Först svårt att förstå hur uppgiften skulle lösas, men efter en stunds funderande i gruppen blev det enkelt. Alla tyckte det var kul att konstruera en egen uppgift som kompisarna i de andra grupperna skulle lösa. De tyckte det var lika roligt att få prova att lösa uppgifterna som några andra hade gjort och besvikelsen var stor när vi inte han lösa alla kluriga uppgifter. Jag fick lova dem att innan vi börjar spela nästa gång ska de få lösa de kvarvarande uppgifterna.

Grupperna är en mix av båda treorna, tjejer och killar, de som är snabba och de som behöver längre tid på sig och så vidare. Att mixa på detta sätt är givande för alla. De som är snabba får ibland vänta in de som behöver lite längre tid men kan i gengäld hjälpa dem som behöver lite extra stöd. De som behöver det extra stödet har en hjälpsam kamrat vid sin sida och kan med dennes hjälp inte bara hänga med, utan få tillfälle att själv bidra efter att ha fått hjälp i början.

I början såg vi en viss tveksamhet i grupperna men efter ett par gånger märker vi hur alla har stort utbyte av dessa tillfällen och hur roligt de tycker att det är att få klura på olika matematiska problem tillsammans.

Annonser