Dagens lektion handlade om introducera textstrukturer men startade med en sorteringsövning. Eleverna fick ut ett papper med en  mängd olika boktitlar som de skulle sortera. Ursprungs iden med lektionen är att först introducera de olika teststrukturer som finns inom faktatext genren men på grund av allmän oro blev vår lektionstid förkortad och vi fick anpassa innehållet för att ändå känna att vi kommer vidare. För att ändå ge eleverna några ledtrådar skrev jag en kort vilken sorts litteratur som förekommer inom vardera genre.

 

 

 

img_2669

Eleverna arbetade i grupp. De läste varsin titel och sedan funderade de på om den tillhörde en skönlitterär bok eller en faktabok. Det var svårt för eleverna att urskilja vilken genre en del titlar tillhörde och det blev livliga diskussioner i grupperna kring dessa. De fick motivera sitt svar för kamraterna och senare när de delgav klassen sina svar, funderade vi tillsammans.

Jag hade samlat ihop en mängd olika böcker som jag delade ut i de olika grupperna och sen bad jag eleverna titta på dem och återigen fundera vilken genre de tillhörde. Med boken framför sig blev det lite enklare men eftersom de uppmanades att enbart fokusera på utsidan av boken och bokens titel var det fortfarande svårt.

En elev valde boken Kråke och djuren i skogen ut bokhögen. Hon var helt övertygad om att det var en skönlitterär bok.

-Det är en lång rubrik och det brukar det inte vara på en faktabok, det brukar inte finnas ett namn i titeln och bilden är tecknad det brukar de inte vara.

Några höll med om hennes argument, men några protesterade och menade att det kan faktiskt finnas både namn och en tecknad bild på en faktabok om än inte så ofta.

När de läste titeln Världens största sportstjärna var alla helt överens om att det var en faktabok, för böcker som börjar med Världens… är faktaböcker om olika saker.

När man har sådana här intressanta lektioner där eleverna är intresserade och engagerade önskar jag att tiden gick sakta. Vi hann bara en bråkdel av det som vi ville få med under vår introduktion av texttyper. Vid nästa tillfälle ska vi gå igenom alla de sex texttyper som finns inom faktatextgenren och sedan titta på våra anteckningar från dagens lektion. Vi är ändå nöjda med lektionen för eleverna fick rika tillfällen att reflektera över och motivera den indelning de gjorde och i diskussionerna fick vi in flera av de begrepp som tillhör de olika texttyperna. Det ska vi bygga på och arbeta vidare med.

Annonser