På Kyrkskolan har vi 46 elever i årskurs tre,uppdelade i två klasser. På torsdagar arbetar vi tillsammans i tre grupper. Just nu arbetar vi med matematik. Alla grupperna arbetar med samma sak. Vi har valt att starta arbetet med att de får spela mattespel som erbjuder träning av det arbetsområde vi arbetar med. När det spelat färdigt får de olika problemlösningsuppgifter som de löser tillsammans. Syftet med upplägget är att eleverna ska få möjlighet att på ett lustfyllt sätt träna på olika matematiska områden och begrepp. Även samarbets- och problemlösningsförmågan tränas på ett lustfyllt sätt, tillsammans med såväl de egna klasskamraterna som de i klassen bredvid.

ny-gruppbild

 

Att samarbeta med klasskamraterna i klassen bredvid ökar kontaktnätet och bidrar till bättre kamratskap ute på rasterna. Vi har sedan tidigare blandade grupper på idrotten och nu ser vi tydliga vinster med vårt utökade samarbete. På sikt planerar vi att utvidga samarbetet till fler tillfällen i veckan. Det innebär att vi kan hitta fördjupningar även i andra ämnen vilket är positivt för våra elever. Planeringen i våra teman i So och No sker sedan tidigare tillsammans så det känns naturligt att arbeta mer gemensamt kring dessa ämnen. Ett steg på väg mot det är ett inplanerat besök på Trelleborgs museum i mitten av oktober. Då ska vi titta på Skateholmsutställningen och efteråt vill vi gärna arbeta vidare tillsammans.

Annonser