Vårt första arbetsområde inom SO ämnet denna terminen är Forntiden. Vi började med att läsa om människans uppkomst, istiden och nu håller vi på att bli klara med  Stenåldern. Vi har läst olika texter både skönlitterära och faktatexter, tittat på några olika  filmer och haft ett par läs och skrivövningar kopplat till ämnet Nu börjar det bli dags för oss att gå vidare och läsa om Bronsåldern.

När vi startade upp arbetsområdet inledde vi med att göra en tankekarta där vi funderade över vad vi redan visste om ämnet och vad vi ville veta mer om. Igår gjorde vi en ny tankekarta för att se vad vi har lärt oss nu när vi har arbetat med området i ca tre veckor. När vi jämför tankekartorna ser vi att vi har lärt oss massor av fakta inom området.

Nu är det snart dags att i skrift sammanfatta vad vi lärt oss. Vi kommer först att skriva en gemensam text där vi sammanfattar området och sedan ska eleverna skriva en egen fakta text utifrån ett par av de olika rubrikerna i tankekartan.

I vårt svenskmaterial har vi precis kommit fram till avsnittet som handlar om att skriva faktatexter och där använder de VÖLschema. Vi har tittat på detta tidigare men inte använt det å mycket. Idag tittade vi på det igen och gjorde ett VÖLschema kring våra knskaper om Forntiden. Det vi då uppmärksammade var att VÖLschemat passar bättre i uppstarten av ett arbetsområde. För att ändå prova på det med det aktuella arbetsområdet fyllde vi i ett VÖLschema om Stenåldern och bestämde oss för att eleverna ska använda dem inför arbetet med Bronsåldern.

img_2472

Förra veckan startade vår bokcirkel där vi gemensamt läser och bearbetar Att skriva faktatexter av Adrienne Gear. Till bokcirkeln har vi fått framtaget en lärmodul som vi följer steg för steg med inläsning, reflektioner och planering av aktiviteter och genomförande av aktiviteter. Vi kommer att arbeta i långsam takt för att gå på djupet med det vi läser. Detta medför att det dröjer innan vi kommer in på de olika texttyperna inom faktatextgenren. När vi kommer dit är jag extra nyfiken på förklarande texter som hade passat bra till vårt arbetsområde – Forntiden.

Lärarforum på Kyrk- och Roslättskolan ht16

Annonser