Så kom eleverna äntligen tillbaka, som jag har längtat. Vi har haft förmånen att arbeta fem dagar innan terminen startade och hunnit med att kopiera upp material, planera med mera men en skola utan elever är ingen skola.

Vi startade dagen med lite presentationer. Först av min nya kollega Lindita som ska arbeta med oss i klassen på förmiddagarna och på eftermiddagarna undervisar hon våra nyanlända i svenska som andraspråk. Även vår nya textilslöjdslärare kom och presenterade sig och sedan stannade hon en stund för att lära känna eleverna.Efter det var det elevernas tur att göra en presentation av sig själva.

Lagom till att presentationerna och diskussionerna kring dessa vara klara var det dags för gemensam samling för att välkomna förskoleklasseleverna på deras första skoldag. Flaggan var hissad och alla skolans elever ställde samlades på skolgården och sjöng tillsammans med skolkören.  Sedan var det dags för vår rektor att önska både förskoleklassens och skolans övriga elever välkomna till ett nytt läsår, som vanligt höll vår rektor ett kort men trevligt tal med värme och engagemang.

När samlingen var slut gick vi till en lekplats för att ha en lite längre rast så eleverna skulle hinna prata med varandra om allt som hänt under sommaren och samtidigt ha möjlighet att bli av med spring i benen. Alla var snabbt i aktivitet när vi kom fram, de klättrade, snurrade , sprang och pratade tillsammans. Besvikelsen var stor när det började regna, först bara lite duggregn men sedan mer och mer. Vi fick gå tillbaka långt tidigare än tänkt.

Enligt schemat var det dags för engelska så Lindita tog fram ett engelsk program som hon använt i den trean hon arbetade i tidigare. Vi tittade på tre korta avsnitt som blev som en repetition av de områden som vi arbetat med förra terminen.

På matematiklektionen tog vi oss an en matematikuppgift som jag hittade på Facebook http://ugglornasnaste.moobis.se/2014/08/24/sommarglassar-och-lgr11/ Den går ut på att eleverna ska uppskatta hur många glassar klassen tillsammans har ätit under sommaren. När jag presenterade uppgiften och eleverna blev indelade i par var där många tveksamma miner. I paren skulle eleverna fundera tillsammans hur de skulle kunna räkna ut glassantalet. Efter en kort stunds prat i paren lyfte vi frågan tillsammans för att delge varandra tankar om hur det skulle gå till att lösa uppgiften. Majoriteten av eleverna menade att de kunde gå runt och fråga alla kompisarna hur många glassar de ätit och sedan lägga ihop alla svaren och få fram svaret. När jag sa att det inte ingick i lösningsarbetet blev det tyst. Återigen fick de prata med kompisen och fundera på hur det skulle gå att lösa utan att fråga kompisarna. Efter några minuter lyfte vi fråga gemensamt igen och nu hade det dykt upp lite tankar och frågor. Hur många glassar har jag själv ätit? och Hur många veckor är sommarlovet? Alla var överens om att de  måste utgå från antalet elever i klassen det vill säga 23st när de skulle räkna ut det gemensamma antalet.

När det var dags för lunch var vi, som beräknat, inte klara med uppgiften men det passade bra med en paus i arbetet och lite energipåfyllning. Det serverades hamburgare till lunch och det var uppskattat av eleverna. Dagen till ära bjöds det på glass till efterrätt men för att eleverna skulle kunna ha rast i lugn och ro samt för att det passade väl in med vår matematikuppgift så fick eleverna glassen inne i klassrummet efter rasten. Medan de åt sin glass började de åter att klura på uppgiften. Nu hade det lossnat lite och de flesta räknade intensivt. Till sin hjälp hade de parkamraten och sin miniwhiteboard samt de elever som efterhand blev klara med sina uträkningar. Till slut var det dags att delge varandra vilket svar de hade kommit fram till. En elev frågade mig om jag visste svaret men det gjorde jag ju inte. Målet med uppgiften var att hitta en strategi för att kunna göra en uppskattning av hur många glassar en hel klass hade ätit under sommaren och på den frågan finns inget absolut svar men många olika.

En av eleverna som gick fram till tavlan och redovisade sitt och kompisens svar var från början mycket tveksam till uppgiften, han menade att han inte visste hur han skulle göra och då gick det inte att räkna ut.Gemensamma diskussioner kombinerat med par diskussioner till slut fram till att han presenterade en strategi och ett svar som han var mycket nöjd med.

IMG_2334

 

En del av eleverna valde strategin att utgå från hur många glassar de själva ätit under sommaren och sedan gångra det med antalet elever i klassen som är 23. De andra valde strategin  att med hjälp av antalet sommarlovsveckor och en beräkning av rimlig glasskonsumtion räkna fram hur många glassar var och en ätit för att sedan gångra det med 23. Svaren var olika men tankarna ganska lika. en uppskattad uppgift om än inte från början.

Annonser