Idag har Kyrkskolan och Roslättskolan i Svedala haft sin uppstartsdag. Efter rektors presentation och välkomnande av de nya medarbetarna samt fika tog vår elevhälsoteam över och berättade om EHM arbetet och de förändringar som gjorts efter vårterminens utvärdering, därefter var det förstelärararna som höll i programmet.

Först ut var Veronica och hennes kollega Åsa som berättade om hur de har arbetat med att stötta elever med språkstörning. De berättade om kontakten med SPSM och ett besök på Söderkulla skolan som har en kommunikationsskola. De visade också att de arbetat utifrån lärmodulen ”Vad är en språkstörning?” http://kvutis.se/larmoduler-om-hoga-forvantningar/larmodul-vad-ar-en-sprakstorning/

Innan lunchen berättade Vanja om skolverkets bedömningsstöd i läs och skrivutveckling samt matematik,som är obligatoriskt att använda i årskurs ett från första juli i år. Men det är bra att använda även i årskurs två och i årskurs tre på höstterminen. Linda som är specialpedagog delgav oss matriser hon gjort inom matematiken och svenskan.

Efter en riktigt god lunch,som vårt skolkök stod för, lyssnade vi på Robert och hans kollega Niklas som berättade om hur deras arbete med Google Classroom lett till ökad måluppfyllelse och ökat engagemang hos eleverna. http://1larare.svedala.se/det-papperslosa-klassrummet/

Sist ut var Anki, vår dramapedagog som inledde med att vi fick titta på ett kortare klipp av detta https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I Vi som inte är nya visste att det syftade på det tematiska arbete fyrorna arbetade med förra läsåret på temat hållbarutveckling. Första delen handlade om hållbarutveckling med fokus på gruppen och det psykosociala klimatet i såväl skolan som i samhället. Den andra delen handlade om No-delen av hållbarutveckling där bland annat återvinning och energiförbrukning ingår. Det arbetet avslutades med en musikal som övriga klasser på skolan blev inbjudna till. http://1larare.svedala.se/att-lara-for-hallbar-utveckling-metod-musikal/

En mycket inspirerande dag som även gav tillfälle till diskussioner och möjlighet att delge varandra tankar om kommande termin och arbetet framöver.

 

 

Annonser