Har på förfrågan gjort en kort recension av boken Matematik med fem förmågor – att planera, undervisa och bedöma (Lindblom, Wigestam 2016). En lättläst bok som snabbt ledde in mig på jobbspåret efter en lång skön semester. Boken handlar om matematikens fem förmågor och hur vi kan synliggöra dem för våra elever. Den ger förslag på uppgifter, hur de kan läggas upp, vilka missuppfattningar de kan avslöja och hur olika uppgifter lyfter fram en eller flera förmågor. Exempel ges på hur man genom noggrant designade uppgifter både kan synliggöra och bedöma specifika förmågor. Boken innehåller förslag på självbedömningsmatriser till eleverna tänkta att användas i början av ett arbetsområde, för att få en bild av elevernas tankar kring sitt eget lärande, men kan även följas upp en bit in i arbetsområdet för att ge en bild av progressionen åt både lärare och elev.

Ett kapitel innehåller olika undervisningstips där aktiviteterna på olika sätt bidrar till att synliggöra och träna de olika matematiska förmågorna. Ett annat kapitel ger olika förslag på hur man kan planera upp ett arbetsområde med kunskapsutvecklingen i fokus men med möjlighet till anpassningar under arbetets gång.

Boken kan ses som en del i vad som behövs för att göra en planering av ett nytt arbetsområde inom matematiken med dess tips om såväl planering, arbetsuppgifter och bedömning samt hur dessa hänger ihop. De fem matematiska förmågorna lyfts en och en och exemplifieras på ett överskådligt sätt. Kompletterat med kursplanen för matematik och exempelvis Rika Matematiska Problem:inspiration till variation (Hagland, Hedrén och Taflin 2005) som återfinns i litteraturlistan så återstår bara för läraren att välja vilket arbetsområde som ska planeras upp.

Annonser