Terminen är slut och utvärderingen av de olika ämnena samt planering inför det nya läsåret återstår. Det är alltid spännande att se framåt och planera in de olika arbetsområdena som ingår. Utvärderingen är viktig, men denna terminen är den tung. Vi ser en tydlig progression hos eleverna i såväl läsning, skrivning och matematik, men inte i den takt som förväntas. Då är det min skyldighet som lärare att djupdyka i de olika delarna för att se vad det är som gör att elevernas lärande inte ökar i den takt det är förväntat. På vilket sätt detta går att spåra till undervisningen och till vilken del av undervisningen?

Under första delen av terminen hade vi extra läsundervisning efter skoltid, det kunde vi inte erbjuda den senare delen av terminen, det är en faktor som kan ha påverkat. En annan faktor är att vårt svenskmaterial där läsbok och arbetsbok, som är kopplade till varandra, höll en takt som vi efter halva terminen upplevde var för snabb. När vi upptäckte det drog vi ner på takten. Hade det hjälpt eleverna om vi upptäckt detta tidigare?

Vi delade in eleverna i en liten och en större grupp under svensklektionerna under första delen av terminen. Det gav möjlighet till mindre läsgrupp där lässtrategier och läsförståelse fick extra träning. Den senare delen av terminen fanns det få tillfällen till denna indelning. Har det haft betydelse för läsningen?

Även skrivningen gynnades av uppdelningen i en mindre och en större grupp. För de som behöver extra stöd är det lättare att ta till sig ny kunskap i mindre grupp och hjälpen finns närmre. Vi arbetade med genrepedagogik och hur olika texter är uppbyggda, blev det för spretigt? Hur mycket påverkade det skrivningen?

I slutet av terminen tog vår läsbok slut och vi lånade en skönlitterär bok som vi använde som läsbok de sista två månaderna. Var nivån på texten för svår och hur påverkade det i så fall läsinlärningen?

Vi har gjort flera olika standardtester inför bedömningen men  resultaten på dem är lite spretiga. Ett par av dem visar att läsförmågan är bra men några visar ett lägre resultat. Inför den slutliga bedömningen har min kollega och jag diskuterat kriterierna innan vi har skrivit in resultaten. Det kändes bra när allt var registrerat men efteråt spökar tankarna. Var det en rättvis bedömning? Var den förskönad eller rent av för negativ? Den här delen av läraryrket tycker jag inte om.

Som lärare har jag ett ansvar gentemot mina elever att erbjuda dem god undervisning som utgår från målen, det centrala innehållet och kunskapskraven och som leder till god måluppfyllelse. Har de fått det? Den känslan gnager i mig just nu. Har jag levererat det och har de som finns omkring mig på skolan erbjudit det stöd och professionella hjälp som ibland behövs för att alla ska lyckas? Jag vill tro det men resultatet visar brister i det.

Imorgon träffas arbetslaget sista gången innan sommarledigheten, då får vi förhoppningsvis tillfälle att diskutera detta närmre för att sedan dra upp riktlinjer för nästa termin. Det är viktigt att få syn på var det brister och vad vi kan göra för att täppa igen de luckor som finns, för att kunna ge riktigt god undervisning.

 

Annonser