Idag har jag haft tredje omgången med programmering av Blue-botar i den tredje och sista fyran.Uppgiften var den samma som i de andra två fyrorna, att göra en bana utifrån ett givna detaljer, men idag fick eleverna bara yttermåttet på banan, de andra detaljerna bestämde de själva.

–  Får man lov att rita upp hur banan ska se ut, frågade en av eleverna. Svaret var, ja. Två elever gick då fram till whiteboarden och gjorde ett par skissar över sin tänkta bana, när de var nöjda gick de ut i fritidslokalen och började mäta upp och tejpa banan.

IMG_1850

En skillnad mot de andra gångerna var att en elev frågade om de fick döpa Blue-boten, det var okej och då fick plötsligt alla Blue-botarna namn, Roxie och Lily mm. Medan eleverna  funderade på banans utseende stod robotarna på laddning och eleverna höll noggrann koll på var, på laddningsplattan, deras Blue-bot stod. Det var viktigt för dem att få rätt robot när det var dags att köra banan.

Även denna gång var klassen indelad i två grupper, den ena gruppen hade slöjd och den andra gruppen programmerade Blue-botar. När det var den andra gruppens tur att programmera och göra en bana var maskeringstejpen nästan slut vilket innebar att eleverna i grupp två fick återanvända tejpen från kompisarnas banor. En av eleverna undrade om de måste göra en egen bana eller om de bara kunde använda den som redan fanns. På den frågan var svaret nej. Svaret accepterades snabbt och de satte igång att göra sin egen bana.

Jag vet inte om det var en följd av att de fick återanvända tejpen från de andra banorna eller om det hade blivit så ändå, men banorna i den sista gruppen hade mindre yttermått men fler detaljer inuti än de andra banorna haft.

 

 

Detta gemensamma projekt har varit fantastiskt. Eleverna i fyrorna har varit intresserade, de har fått klura på hur de ska lösa uppgiften när de tejpat upp sina banor. Uppgiften har gett möjlighet till matematiska funderingar, samarbete, logiskt tänkande och mycket mer. Mina elever har fått uttrycka sig med drama och bild kombinerat med skrivuppgifter och idag hade de utomhusmatematik med olika mätuppgifter och problemlösning. Majoriteten av såväl mina elever som fyrorna har varit mycket nöjda med lektionerna och de liksom vi lärare ser gärna en fortsättning till hösten.

 

Annonser