Så underbart att sitta i solen och njuta av värmen och en bra bok. Vad gör man då om man inte har någon bra skönlitterär bok att läsa?Jo då läser man en bok som fångat ens intresse men som man tänkt att läsas vid ett annat tillfälle.Eftersom jag fortfarande sliter mitt hår (inte lika ofta men ibland) över allt jag inte riktigt känner att jag behärskar ännu, så läser jag ofta böcker inom genren pedagogisk litteratur.

Idag läser jag Att följa lärande (Williams 2015). Min obotliga nyfikenhet och min önskan att lära mig allt en bra lärare behöver kunna, gjorde att jag köpte boken efter att ha läst den lärmodul som Michael Rystad tagit fram. http://kvutis.se/larmoduler-om-synligt-larande/sju-larmoduler-till-dylan-wiliams-bok-att-folja-larande

När jag köpte boken visste jag att detta inte är bok man bara läser igenom och sedan är allt glasklart. Hade det varit så enkelt hade det inte behövts någon lärmodul till den. Jag trodde att jag skulle få så mycket kunskap om de fem nyckelstrategierna att jag skulle kunna diskutera dem med mina kollegor och sedan ”äga” dem. Jag känner redan till dem och använder dem till viss del men vill känna att jag äger kunskapen fullt ut. Tyvärr infriades inte mina förhoppningar.

Boken är inte svår att läsa men trots exempel på användandet av de olika nyckelstrategierna är det inget jag känner att jag bara kan lyfta rakt in i min undervisning. För min del är det följande punkter som jag behöver jobba på.

  • punkt 1, att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg,
  • punkt 2 (till viss del)att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärandet har skett
  • punkt 5 att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.

IMG_2295Det är inte aktuellt för oss på Kyrkskolan att arbeta med just denna lärmodul under kommande terminer, så jag får fortsätta läsa och prova mig fram samt diskutera med kollegorna för att komma vidare.

För att ändå få möjlighet till det extra lärande det ger att diskutera med andra tänker jag lyfta nyckelstrategierna när vi har vår första PedagogiskPub i Svedala till hösten. Jag kommer även att skriva upp det som ett samtalsämne på  höstens första Edcamp i Malmö.

Ett av mina viktigaste mål under läsåret 16/17 är att känna mig trygg i kunskapen om och användandet av de fem nyckelstrategierna. De sammanfattar lärandeprocessen från början till slut och den processen vill jag känna att jag äger för mina elevers skull.

Annonser