Idag var sista träffen på Matematikseminariet. Vi inledde med att delge varandra om de programmeringslektioner vi genomfört sedan förra seminariet. Caroline berättade om deras arbete med programmering i code.org, en deltagare tipsade om programmeringsapparna Lightbot, Kodable, Fixthefactory och Scratch Jr. Två pedagoger från Trelleborg berättade om att de hade introducerat Scratch för sina elever, en årskurs 4 och en årskurs 6. Jag berättade om de två tillfällen när vi programmerat  och gjort banor med Blue bots  https://wordpresscom27302.wordpress.com/2016/04/15/programmering-del-tva/.

I uppgiften till idag ingick att orkestrera en undervisningssituation där programmering ingick och att berätta om vilket matematiskt innehåll vi fokuserat på i lektionsplaneringen. Under presentationerna av våra arbeten och i diskussionerna kring lektionsupplägget såg vi tydligt att det finns många matematiska begrepp att lyfta fram och mycket matematik att väva in. Det används många lägesord och mätuttryck för både sträcka och tid samt problemlösning under programmeringen och det krävs  mycket samarbete mellan eleverna.

När alla hade berättat om sina genomförda lektioner och vi hade pratat om upplägget och blivit inspirerade av varandra kom Marko att tänka på ett spel de brukade spela när han gick i skolan.

 

Han gick fram och tog upp ett rutnät på Whiteboarden, sedan skissade han upp GP Grand Prix (Formel 1), det spel han kom ihåg från skoltiden. Spelet var upplagt som en analog programmeringskod. Det fanns tre enkla regler i spelet, ”bilarna” var manuellt växlade vilket innebar att de växlade upp och ner växel för växel, från ettan till sexan. Spelarna fick ”gå” ett steg per växel, de fick bara svänga 45 grader och spelarnas banor fick korsa varandra men de fick inte stanna på samma punkt. Intressant att få exempel på analoga spel som innehåller samma tänk som digtala programmeringsappar och spel.

Matematikseminariet har haft fokus på IKT i matematiken och det har varit ett brett utbud av olika digitala verktyg som har presenterats. Vi har fått möjlighet att prova olika programmeringsprogram, digitala matematikprogram och att diskutera med varandra. Vi har haft uppgifter att göra och texter att läsa inför varje tillfälle och vid varje träff har vi gått igenom våra genomföranden och våra reflektioner och på så sätt lärt tillsammans och av varandra. Detta seminarieserie kan jag varmt rekommendera till andra.

Annonser