Idag har jag tillbringat dagen i Kävlinge på konferensen Ämnesfokus i Kävlinge. Konferensen ordnas av Jan-Peter Göransson som är Projektledare för ”Ämnesfokus i Kävlinge”. Utbudet av ämnen var stort, det erbjöds bland annat idrott, smide, Makey Makey, Geocaching och Teknik i klassrummet, som jag valde att fokusera på.

Teknik i klassrummet är ett brett ämne och det första passet inleddes med tankar kring kursplanen i teknikämnet

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Vi fick titta på flera olika föremål exempelvis olika vispar och paraplyer för att jämföra dess funktion och konstruktion. Syftet med detta var dels att få syn på vilka olika principer konstruktionen bygger på men det var även ett led i ett språkutvecklande arbetet. Att arbeta språkutvecklande i teknik kan till exempel innebära att titta på bilder med olika tekniska system och prata om hur de fungerar tillsammans och hur de används praktiskt. Vi fick göra en sorteringsövning där vi skulle sortera musfällor utifrån olika valfria kriterier, det kunde vara likheter, olikheter eller tekniska lösningar. Vår grupp valde att sortera dem i dödliga och icke dödliga.

Andra passet bestod av en föreläsning av Carl Heath som pratade om Skapande med It som material. Han inledde föreläsningen med att prata om hur delandet av kunskap möjliggjordes först genom tryckpressen och numera via internet och att den digitala utvecklingen medför att det kompensatoriska uppdraget nu är ännu större än förr. Han betonar vikten av digital samhällskunskap som bland annat inkluderar källkritik. Nästa punkt på föreläsningen handlade om ämnet programmering. Carl Heath menar  det finns två argument för att programmering behöver ingå i läroplanen. Det första argumentet är arbetsmarknadsargumentet, det behövs kompetent personal, behovet är stort och i nuläget rekryteras en stor del av arbetskraften från utlandet. Det andra argumentet är samhällsargumentet, för att kunna hantera och förstå digitala verktyg måste man förstå varför de funkar som de gör och få insikt om att bakom all teknik finns människor som har programmerat och därigenom bestämt hur prylar och tjänster ska fungera.

Han pratade om It som ett material i sig självt, med bland annat 3Dskrivare Virtual reality glasögon, om Makerkulturen och om olika digitala arenor och mötesplatser exempelvis appen Instructables och  http://www.ikeahackers.net/

IMG_2117

Vi fick veta att de amerikanska försvaret sponsrar skolor i att sätta upp Makermiljöer på skolor, så kallade Makerspaces.

IMG_2122

Carl Heath är själv involverad i ett Vinnovafinansierat projekt med Makerskolor http://makerskola.se/ i Sverige. Det finns en grupp på Facebook som heter Makerskola för de som är intresserade och Makerskola hangouts på Youtube.

Sista passet var ett inspirationspass där deltagarna hade fått möjlighet att anmäla om de hade något de ville lyfta och berätta om. Max Henriksson från Partille berättade om sitt inköp av en 3D skrivare som han använde inom bildämnet i kombination med några olika datorprogram. Hans elever gjorde figurer av lera i ett av datorprogrammen och sedan skrev han ut de färdiga skapelserna på 3D skrivaren. Hans kollega som var slöjdlärare berättade om ett projekt hon hade med sina elever där de skulle lära sig brodera med fem olika sorters stygn och där det integrerades Lily PADs som syddes fast med konduktivtråd.(En Lily PAD är en liten programmerbar dator som kan sys ihop med ledande tråden för att skapa interaktiva plagg och accessoarer.)

Det här var en givande dag som gav rika tillfälle att lyssna på olika intressanta diskussioner kring Teknik i klassrummet och som erbjöd möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra pedagoger med samma ämnesintresse. Det jag saknar är att ha några kollegor från arbetslaget eller skolan för större utbyte av dagen och fler möjligheter till vidareutveckling av de tankar som väcktes under dagen. Förhoppningen är att jag åker till Ämnesfokus i Kävlinge även nästa år och då tar med mina kollegor.

 

Annonser