I vår bokcirkel kring Stärk språket Stärk lärandet (Gibbons 2012)har vi fått många konkreta tips på övningar vars syfte är att få eleverna att prata med varandra för att överbrygga den informationsklyfta som finns mellan dem och få del av varandras kunskaper.

Idag provade vi Jag tänker på något som… som är en övning där eleverna tränar på att beskriva ett föremål från en bild. Eleverna fick ut en detaljerad bild på en stad som de skulle använda i sina beskrivningar. Vi gick igenom hur uppgiften var upplagd och tog ett exempel tillsammans. Jag valde ut ett hus från bilden och beskrev det för eleverna som fick gissa vilket hus det var. Därefter delades klassen i par och i en liten grupp. Den lilla gruppen gick in i det andra klassrummet och genomförde uppgiften med lite extra stöd.

 

IMG_2106

Alla satte igång med sina beskrivningar och jag gick runt och lyssnade. Några elever tyckte det var svårt att beskriva föremålet de valt ut och då pratade vi om hur man gör när man beskriver något. Vi pratade om att det kan vara storleken på föremålet, färgen, var det finns på bilden och vad som finns intill och så vidare. När de fått lite extra hjälp med beskrivningarna fungerade det bättre och efter ett par beskrivningar flöt det på bra.

Några elever beskrev föremålen så ingående att det inte behövdes något tankearbete för kompisen, utan det var självklart vilket föremål det var. Då fick den som beskrev föremålet fundera på hur det skulle kunna beskrivas, så att kompisen fick klura lite för att lista ut vad det var som beskrevs. Det är en balansgång som kan vara svår att kunna beskriva tydligt men ändå lämnar lite tankeutrymme för den som ska fundera på vad som beskrivs.

Eleverna var eniga om att det var en bra övning och kände sig nöjda. Först var det svårt för dem beskriva föremålen, men efter några beskrivningar gick det bra. Vi avslutade lektionen med att några elever kom fram och beskrev ett föremål som hela klassen skulle klura på, sedan drog vi namn på vem som skulle svara. Alla ville beskriva och alla ville svara, men det hann vi inte så vi får återkomma till uppgiften, då med en annan bild.

Ur språkutvecklande synvinkel är detta en bra uppgift, alla kommer till tals och alla behöver fundera över de begrepp som används. Vi har använt begreppen vid flera tillfällen denna termin men de behöver repeteras för att alla ska förstå dem och kunna använda dem.

Annonser