Dictogloss

I vår bokcirkel läser vi Stärk språket Stärk lärandet av Pauline Gibbons. Jag var först tveksam när jag började läsa boken, tre förord och ett tack innan själva innehållet presenterades samt ett första kapitel som inte var speciellt inspirerande, men är glad att jag inte gav upp läsningen. Boken är lättläst och full av praktiska övningar som beskrivs noggrant och det förklaras vad som tränas i de specifika övningarna.  Bokcirkelträffarna är en gång i veckan, varje måndag och upplägget är precis som i läslyftet. Inför varje träff har vi läst ett kapitel i boken och genomfört en uppgift. Inför träffen igår hade vi i uppgift att genomföra en Dictogloss övning. Innan jag läste det aktuella kapitlet hade jag aldrig hört talas om Dictogloss och det hade inte de andra i gruppen heller gjort. Vi Googlade Dictogloss och hittade dels en film om det, som vi tittade på, dels ett arbetshäfte som vi skrev ut, ”Snacket går” Lärarhäfte med kopieringsunderlag av Catarina Littman · Carin Rosander.

Dictogloss går egentligen till så att du som lärare väljer en text som innehåller någon grammatisk struktur som de studerande behöver arbeta med. Texten får inte vara för lång. Sedan är tanken att läraren läser texten två gånger. Den första gången ska eleverna bara lyssna och andra gången skriver de ner stödord. Med hjälp av stödorden ska de sedan rekonstruera texten så ordagrant som möjligt.

Innan vi satte igång med den förhållandevis svåra uppgiften så gick vi igenom begreppet stödord med hjälp av en kort exempeltext. Eleverna valde ut stödord ur texten med hjälp av frågorna Vem? Var? När? Med flera. Sedan fick de återberätta texten och vi lyssnade så att alla viktiga detaljer kom med.

Jag valde att fokusera på att eleverna skulle ta ut stödord ur texten och sedan återskapa den med hjälp av stödorden. När de pratade sig fram till innehållet i texten uppstod intensiva diskussioner och i vissa par tuffa förhandlingar om innehållet och vilken ordning händelserna utspelade sig. Vi genomförde uppgiften i två grupper, en liten grupp där eleverna fick ha texten framför sig när de skulle ta ut stödord och en stor grupp där eleverna fick ta ut stödord ur texten när jag läste en mening åt gången. Våra elever arbetade i par när de sedan skrev texten.

När alla grupper var färdiga med sin text fick de läsa upp den och vi gick igenom och lyssnade om det var någon detalj som fattades. Vi gick även igenom vilka stödord de valt ut för att se om vi fick svar på de frågor vi ställde oss inför vår exempeltext, om alla stödord behövdes och sedan sorterade dem i den ordning de förekom i texten.

Flera elever tycker det är svårt att ta ut stödord och de väljer gärna många ord för att vara säkra på att komma ihåg. Detta var ett sätt att träna stödord på och att få syn på vilka ord som är bärande i en text.

IMG_2091Jag blev positivt överraskad över hur väl de mindes detaljerna i texten. Alla var mycket nöjda med sina texter, de tyckte det var en svår men rolig uppgift.

 

 

 

 

 

Annonser