Mätningarna fortsätter och denna gång delade vi upp klassen i två grupper. Den ena gruppen gick ut och mätte olika föremål på skolgården exempelvis en gunga, husväggen och höjden på den båt som står i sandlådan. Utegruppen delades upp i två delar och den ena gruppen fick mäta med ett snöre som är en meter långt, den andra gruppen mätte med tumstock, måttband eller mätrulle.

I den grupp som var inne startade vi med att prata om gamla mätmetoder och längdmått. Vi läste bland annat om de svenskamåttenheterna fot, aln och tum, hur de använts och vilken längd de representerar. Sedan tog sig eleverna, i par, an utmaningen att mäta en penna, ett suddgummi och matteboken med hjälp av valfri kroppsdel. Eftersom vi pratat om äldre mätmetoder använde de flesta tummen och foten i sina mätningar, men några använde sin arm som mätverktyg. När de hade mätt upp hur långa de tre föremålen var,med hjälp  den kroppsdel de valt,fick de i uppgift att göra en uppskattning av hur långa de trodde föremålen var i centimeter. Det blev många spännande diskussioner under mätningarna först kring val av kroppsdel för mätning och sedan kring uppskattningen av längden på föremålen, mätt i centimeter. När alla var klara med uppgifterna fick de redovisa sina resultat och vi gjorde jämförelser och diskuterade hur mätmetoden hade fungerat och vad avvikelserna i resultat kunde bero på. Det fanns många intressanta funderingar kring resultaten bland annat sa någon att – Vi har ju olika stora fötter så även om vi mäter samma sak så blir svaret inte detsamma.

Annonser