redigerad bild matte

Arbetsområdet Geometri är snart slut, idag gick vi in i den sista delen som är

 

Vi inledde området med en genomgång av måttenheter för mätning av längd såsom km, m, dm, cm och mm. Enmeterslinjalen är bra att använda när de kortare måttenheterna ska illustreras, den är tydlig och såväl decimeter som centimeter är lättåskådligt på den och självklart även en meter. För att illustrera begreppet millimeter tog vi hjälp av en vanlig bordslinjal där markeringarna är tydliga. Att illustrera begreppet kilometer blev mer abstrakt, det skedde genom en diskussion i klassen, om  var de stött på begreppet. Alla har möt begreppet tidigare, oftast i trafiken och en elev hade erfarenhet av begreppet efter att ha sprungit ett lopp som var 5 kilometer långt.

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.”

Efter genomgången var det dags för eleverna att prova på att mäta olika föremål i klassrummet. De kom själva fram till att de skulle mäta materialskåpet, ett fönster, en dörr, en låda, Whiteboarden, en stol och ett bord. Eftersom vi har förmånen att ha ett extra klassrum intill vårt, så kunde vi dela in klassen i grupper om tre, som mätte samma slags föremål i två olika klassrum och slapp därmed trängsel under mätningarna.

Mätverktygen var en vanlig 20 centimeters linjal och ett en meter långt snöre. De olika grupperna togs sig an uppgiften på lite olika sätt. En grupp började klättra för att mäta ett fönster men upptäckte att fönstret var så högt att de inte nådde ändan upp, trots att de stod på en stol. Då gav de upp. En annan grupp som mätte fönster hämtade ytterligare ett rep, plus en linjal och sedan hjälptes de åt att mäta så långt de kunde och med hjälp av linjalen gjorde de en uppskattning av den sista biten och fick fram den ungefärliga höjden på fönstret.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.”

En grupp valde att mäta ett litet rektangulärt bord med hjälp av ett en meters rep. Bordets långsida var kortare än en meter och då visste de inte hur de skulle göra för att veta hur lång sidan var. Jag tipsade dem om att de kunde ta hjälp av linjalen och efter en stund hade de mätt upp hur lång repstump det var som hängde ner från bordssidan. Mätningen visade att det var 11 cm kvar av repet.De funderade på hur de skulle få fram hur lång bordssidan var och kom snabbt fram till att de kunde räkna ut det med hjälp av subtraktion. Repet är en meter och 11 centimeter används inte, då tar vi 100-11 för repet är en meter och en meter är 100 centimeter, då är långsidan på bordet 89 centimeter sa de nöjt.

När alla grupper hade genomfört sina mätningar fick de berätta om något de mätt och hur de hade löst de olika problem som uppstod på grund av begränsade mätverktyg och på grund av föremålens placering och höjd. Med hjälp av samarbete inom gruppen och kreativ problemlösning hade de slutfört sina mätuppdrag.

Vid nästa tillfälle fortsätter vi våra mätningar och då ska eleverna få prova att mäta med äldre måttenheter och de ska göra uppskattningar av föremål, för att sedan ta reda på dess exakta längd och till slut ska de mäta olika föremål på skolgården.

Annonser