IMG_1991

 

Dagens matematikseminarium handlade om programmering. Seminariet startade med att Ulrica Ryan visade oss de ändringar som är föreslagna i kursplanen för matematik. Efter det presenterade vi de granskningar vi gjort av valfria appar. Ett intressant område som är viktigt att vi har med oss när vi sätter Ipads i händerna på eleverna. Istället för att oreflekterat använda appar som ser spännande ut bör vi granska dem och se om de svarar mot de mål vi har för uppgiften till eleverna. Är de läroplansanknutna och tillräckligt flexibla för att passa vårt syfte med lektionen?Det finns mycket att tänka på.

IMG_1997

 

Anna Wirstedt kom och berättade om programmering och varför vi ska lära eleverna programmera.Hon jämförde programmering med ett recept och visade ett exempel där en robot skulle göra äggröra. Vid första ögonkastet såg receptet helt okej ut men när vi granskade det närmre såg vi flera brister. Anna betonade att koden måste vara korrekt ner till minsta decimaltecken för att den ska kunna utföras på det sätt man tänkt sig.Vi såg ett par korta filmklipp som tydliggjorde hur viktigt det är att få med alla steg i en programmering annars blir det helt tokigt.

IMG_1998

Efter den teoretiska genomgången var det dags för oss att få prova på att programmera Bee-Bots och Blue-Bots. Vi fick en rulle tejp med oss och så gick vi ut i korridoren och tejpade upp en bana som vår Blue-Bot skulle köra. Det första vi fick göra var att göra en uppskattning av hur långt Blue-Boten kör varje gång vi tryckte på pil fram och sedan Go. När vi gjort beräkningen programmerade vi vår Blue-Bot och startade den. Då såg vi att den gick långt utanför banan och för varje sväng den gjorde så blev avståndet längre och längre. Vi förstod att dels var den tejpade banan sned och dels hade vi ställt Blue-Boten en aning snett när vi placerade den på banan. Tyvärr hann vi inte justera felen, för det var dags att avbryta övningen. När vi kom in och satte oss vid datorerna igen var det dags för oss att lära oss programmera i Kojo. Kojo finns översatt till svenska så det är lätt att förstå principen för programmeringen i programmet.Vi fick ett arbetshäfte med instruktioner och fick sätta igång och prova på att programmera, bland annat gjorde vi geometriska figurer.

Efter fikan pratade Cecilia om vikten av återkoppling till såväl eleverna som till läraren och hon visade oss några olika digitala återkopplingsverktyg, bland annat Kahoot och Mentimeter.Läxa till sista seminariet är att ha använt ett digitalt återkopplings verktyg och att på något sätt ha programmerat tillsammans med eleverna, analogt eller digitalt och att dokumentera det.

Annonser