IMG_1982

Just nu arbetar vi med geometri. Flera elever tycker det är svårt att komma ihåg namnen på de geometriska kropparna både de tvådimensionella och de tredimensionella. Vi har därför arbetat på många olika sätt för att underlätta inlärningen och befästa namnen och de geometriska begreppen.Innan påsk fick de bygga tredimensionella figurer för att konkret se skillnader och likheter mellan dem och lära oss hur de ser ut i utvecklad form, det vill säga innan de är ihop byggda.Igår hade vi ny genomgång av tredimensionella kroppar där vi repeterade de geometriska begreppen sida, kant och hörn samt vad som kännetecknar respektive skiljer de olika kropparna åt.  Eleverna är mycket intresserade men tycker det är svårt att skilja begreppen åt. Vad är en sidan och vad är en kant och så vidare.

Idag repeterade vi de tvådimensionella figurerna bland annat genom att eleverna fick en skärmövning där de i par skulle skiftas om att beskriva en geometrisk figur för varandra genom att använda de geometriska begreppen sida, kant och hörn. Ingen svår uppgift i sig men genom den informationsklyfta som skapas tvingar den eleverna att ha fokus på uppgiften. Det gäller både den som beskriver figuren och även kamraten som ska rita och namnge den.

Vi har även funderat på var vi ser de olika geometriska kropparna i vårt klassrum, utomhus och hemma.De geometriska kroppar vi kan känna igen i klassrummet är exempelvis klot, rätblock och kub (jordglob,tärning och Marcus pennskrin). Hemma kom vi på att mjölkpaketet är ett rätblock, värmeljuset en cylinder och fotbollen ett klot. Detta är ett sätt att koppla det vi gör i skolan till världen utanför och fundera på hur vi använder de olika matematiska begreppen och formerna i verkliga livet.

Imorgon ska vi bygga geometriska figurer av material som vi samlat ihop i vår utemiljö. Bygguppgiften är utformad som en instruktion som eleverna ska följa steg för steg. Eleverna ska även gå ut och fotografera geometriska former i närmiljön och skapa matematikuppgifter som kompisarna sedan ska lösa.IMG_1975

När vi hade kluringar där eleverna skulle fundera ut hur många trianglar de kunde få fram i en rektangel av given storlek flödade fantasin och lösningarna var många och väldigt olika. Uppgiften utökades sedan på elevernas begäran till att innefatta cirklar och trianglar också. Även i trianglar och cirklar kunde de få fram flera olika trianglar när de funderade och provade sig fram.

 

 

 

 

Annonser