IMG_0288

Idag fortsatte eleverna arbetet med sin rymdbok. Uppgiften startade med att vi såg ett avsnitt av Sagomattan som har visats på Ur. Inspirationen till det kom från Margareta Brönmarks blogginlägg http://1larare.svedala.se/att-anvanda-sagomattan-for-att-utveckla-elevers-skrivande/. När vi hade tittat på avsnittet där de medverkande barnen skrev en rymdberättelse bestämde vi oss för att göra en egen rymdberättelse. Vi arbetar med rymden just nu så det passade väl in i vårt pågående arbete. I Sagomattan finns en tydlig struktur (se ovanstående blogginlägg) och den använde vi oss av i skrivandet. Eleverna skapade en gemensam ram för berättelsen och sedan fortsatte var och en berättelsen på sitt eget sätt. Det innebär att en del titlarna och figurer förekommer i flera berättelser men det finns också stora individuella skillnader i de färdiga texterna. Skrivuppgifter är jobbiga för en del elever men när de fick möjlighet att skriva och bearbeta sina texter på Ipaden så vaknade arbetsglädjen även hos de som kämpar med skrivningen med papper och penna. Alla elever har skrivit sin text i pappersform först av den anledning att vi inte har tillgång till Ipads eller datorer hela tiden. När texterna var färdiga ville vi arbeta vidare med dem för att få in det multimodala uttryckssättet som vi eftersträvar så mycket som möjligt. Vi bestämde oss för att använda appen Book Creator eftersom jag precis lärt känna den på det matematikseminarium jag går på Malmö Högskola. Eleverna blev genast alerta när de såg att de skulle få arbeta på Ipads och de lärde sig snabbt hur Book Creator fungerar. Vilken glädje det är att gå runt och hjälpa till med små detaljer när eleverna ivrigt samspelar med varandra och konsentrerat arbetar på sina egna berättelser. Fina bilder gjordes för att illustrera berättelserna och sedan fotograferades de och lades in i appen. Några elever valde att skriva hela sin text i boken genom att skriva under varje bild. Andra valde att låta bilderna tala och bara lägga till prat- eller tankebubblor.

IMG_0315

Ytterligare några adderade ljud till sina berättelser. Innan vi avslutade dagen tittade vi på några av de berättelser som var färdiga. På så sätt fick alla ta del av några färdiga exempel vilket gav dem nya tankar som de kan ta med sig i det egna arbetet. En elev blev helt klar med sin berättelse och uttryckte: – Jag är så nöjd! Arbetet fortsätter tills alla är färdiga och vi kommer att titta på några exempel varje gång tills alla har fått se sitt arbete presenteras för de andra. Att arbeta med ett sånt här projekt är mycket givande. Alla elever hänger med och även de som kämpar på olika sätt lyckas och känner arbetsglädje och stolthet över ett väl genomfört arbete.

IMG_0287

Annonser