När vårterminen startade inledde vi arbetet med multiplikation.
Tavlan fylldes av olika saker som illustrerade sambandet mellan multiplikation och addition.Där var vantar, magneter, händer och cyklar mm allt för att på olika sätt visa sambandet mellan addition och multiplikation samt att illustrera att multiplikation är upprepad addition. En favorit hos eleverna var när jag ritade en gubbe och de fick berätta om alla kroppsdelar som det finns dubbelt av såsom öron, ögon, näsborrar, knän och nyckelben med mera med mera listan är väldigt lång och det var mycket uppskattat.

För att verkligen förstå hur multiplikation fungerar arbetade vi laborativt i början av arbetsområdet. Vi använde klossar och andra föremål som delades in i lika stora grupper och sedan räknade vi hur många grupper det fanns och hur många klossar det fanns i varje grupp. Flera elever tyckte detta var svårt trots konkret material framför sig så detta var ett moment vi fick upprepa flera gånger på olika sätt.

Eleverna älskar att räkna i matteboken så efter hand satte vi igång att arbeta med uppgifterna där. När vi hade bekantat oss med arbetssättet lade vi upp arbetet så att vi startade varje lektion med att titta på en av de fem tabellerna vi arbetar med, bland annat genom att arbeta med Dagens tal. Dagens tal har vi använt oss av även när vi räknade med addition och subtraktion och det går ut på att dela upp ett tal på så många olika sätt som möjligt för att  få syn på mönster och samband inom matematiken exempelvis talet 20: 20= 16+4, 20-16=4, 20-16=4 osv.

Inom multiplikation fungerar det på ett liknande sätt eleverna får produkten av ett tal och ska svara med vilka faktorer som bildar detta tal. Om vi åter använder talet 20 som vår produkt ska eleverna svara vilka två faktorer som multiplicerat är lika mycket som produkten exempelvis 2×10 eller 4×5. För att eleverna ska kunna följa detta abstrakta sättet att dela upp multiplikationen har vi först arbetat med tabellerna under ett par veckor och tittat på mönstret i de olika tabellerna en åt gången. 2:ans är lätt ökningen är hela tiden 2 och talen är inte så höga men för varje tabell ökar stegen mellan varje tal och det blir svårare att snabbt räkna ut. Vi har tittat på tabellerna och hoppat det antal steg som tabellen ökar med, med hjälp av en tallinje och genom att fysiskt hoppa ökningen.Vid användande av tallinje är det viktigt att kunna se var tabellen startar och inte förvillas att tro att men startar på noll som vid mätning. Att hoppa stegen både bokstavligt och med hjälp av tallinje är en del elever hjälpta av andra föredrar att lära in tabellerna på det sätt som vi gjorde när vi gick i skolan det vill säga genom att rabbla tabellerna som en ramsa.

När vi hade kommit till dagens tal i fyrans tabell räcker en av eleverna upp och vill berätta om det samband han upptäckt mellan tvåans och fyrans tabeller. Vi skrev upp de båda tabellerna på tavlan för att alla skulle kunna se sambandet och sedan började han berätta om hur den ena tabellen ökade med två och den andra med fyra och fyra är ju faktiskt dubbelt så mycket som två. Nu vaknar även de andra och kommer på att då måste det finnas samband mellan sexans och åttans tabeller (de har vi inte arbetat med). Vi skriver till sexans och åttans tabeller på tavlan och nu börjar jämförelserna mellan tabellerna, alla är med och kan se samband mellan de olika tabellerna. Att ha alla fyra tabellerna framför oss på tavlan gör så att vi enkelt kan markera och titta på de olika sambanden. När det är dags att bryta för rast har flera elever svårt att släppa uppgiften de vill stanna kvar och klura vidare. Det här var en riktig ögonöppnare för hela klassen, mönstret blev tydligt och alla såg olika likheter och skillnader i tabellerna.

 

IMG_1866

Multiplikation är kommutativt, det innebär att ordningen som du multiplicerar två tal saknar betydelse. Det innebär att 4 ⋅ 5 = 5 ⋅ 4.
Men när multiplikationen ska tillämpas måste man skilja på hur många grupper det finns och hur många föremål i varje grupp.
Ett exempel är från matteboken som visar detta :

Otto är i godisaffären och handlar, han köper 8 kolor som kostar 2kr/st. Skriv en multiplikation till uppgiften och räkna ut svaret.
Svaret får vi fram oavsett i vilken ordning vi skriver siffrorna dvs. 2×8 eller 8×2 men det är stor skillnad på att köpa 8 st kolor som kostar 2 kr och 2 kolor som kostar 8 kr. Detta är svårt för en del elever att skilja på så det krävs mycket träning med olika sorters konkreta uppgifter för att förstå skillnaden när produkten är densamma.

När vi kommer tillbaka efter lovet är det dags att summera arbetsområdet men först ska vi ha några tabelltest på gammaldags vis, det har eleverna önskat för så har deras mammor och pappor berättat att de gjorde när de lärde sig multiplikation.

Annonser