Denna terminen handlar våra lärarforum om genrepedagogik, vår förstelärare Robert Calmstedt håller i träffarna. De flesta lärarna på skolan känner till och arbetar sedan tidigare med cirkelmodellen och de fyra faserna som ingår i den, men flera av oss har inte arbetat med den systematiskt funktionella grammatiken, som är ett av de tre ben som genrepedagogiken vilar på. För att alla ska hänga med har Robert börjat med att gå igenom grunderna för genrepedagogiken, där cirkelmodellen ingår. Inför varje träff får vi en uppgift, första uppgiften var att läsa in oss på ämnet genom boken Låt språket bära (Johansson, Sandell Ring 2015).

 

IMG_1867

På vår senaste träff tittade vi närmre på deltagare och processer, det som vi traditionellt kallar substantiv och verb, i förklarande texter. Vi tittade gemensamt på en förklarande text och blev uppmärksammade på att i förklarande texter är deltagarna oftast allmänna. Sedan fick vi en text och fick börja med att ta ut deltagare ur texten, först enskilt sedan i par och till slut gemensamt (EPA modellen). När vi hade tittat på det tillsammans gick vi vidare och tittade på processer. Vi pratade om de fyra olika processer som finns aktions-, relationella-, verbala- och mentalaprocesser och att i förklarande texter används nästan uteslutande aktionsprocesser och de skrivs i presens. Vi tog ut processerna i texten och såg att det fanns en del relationellaprocesser i vår text. Därefter såg vi en kort film som visade hur genrepedagogiken används på en skola där majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska. De använde färgkodning för att synliggöra deltagare och processer.

Till nästa gång är vår uppgift att ta fram en text som våra elever ska få när vi börjar titta på deltagare och processer och lär oss mer om dessa.

Att arbeta på detta sättet är mycket givande. I diskussionerna både under träffarna och efteråt lär vi oss hela tiden mer och nytt. Inför vår andra uppgift diskuterade jag och min kollega, tillsammans med våra lärarstudenter, hur vi ska presentera uppgiften för våra elever för att inte skapa onödig förvirring hos dem. Vi har sedan tidigare arbetat med substantiv och verb så de är bekanta med de begreppen, men nu ska vi lägga till de nya begreppen, deltagare och processer. Återkommer till det arbetet vid senare tillfälle.

För mer fakta kring genrepedagogiken läs Hanna Fred Åhlanders senaste blogginlägg http://webb2.svedala.se/1larare/systemisk-funktionell-grammatik-ett-av-genrepedagogikens-tre-ben/.  För mig (och andra)som inte är van att arbeta med genrepedagogiken är inlägget en fantastisk källa till kunskap.

Annonser