På vår uppstartsdag inne på Malmö Live den 7/1 hade vi förmånen att lyssna på Manuel Knight. Han pratade bland annat om att när organisationen säger hoppa så ska vi hoppa, inte utan att ifrågasätta men tveklöst hoppa. Vi får gärna fråga Hur högt? Hur många gånger? eller Vad som är meningen med det? vi kanske är förbannade och misstycker men när de säger Hoppa så hoppar vi. Han betonade också att – Vi måste möta människor där de är.

Jag tänker att lika klart som det ska vara att Hoppa när så krävs, lika klart bör det vara att lyssna på vad gräsrötterna (i det här fallet lärarna) ger uttryck för och att möta dem där de är.

Vi pratar om stöttabegreppet när det gäller våra elever men hur är det med lärarna? Det går inte att lägga saker på lärarna ovanifrån om vi vill ha dem med på tåget. På vilket sätt kan ledare vara ett stöd för sina lärare? Ett sätt är att de lyssnar in och erbjuder stöttning utifrån tanken att alla lärare vill vara bra lärare och ge sina elever de allra bästa förutsättningarna för lärande. Vilken stöttning som behövs måste bedömas i samråd med var och en lärare, vi har alla olika kunskaper, förutsättningar och befinner oss i olika faser av livet.
– Ledaren måste möta lärarna där de är, och erbjuda dem stöttning tills de klarar sig själva. En hjälpande hand som stöttar och uppmuntrar och i viss mån driver på. Driver på med en kravnivå som ger en känsla av att vilja och av att snart kunna själv. Inte krav som kväver och ger känslan av att drunkna eller att inte duga. En balansgång som kräver ett steg åt gången och att ibland få stanna upp, komma ikapp och sedan gå vidare med ny kraft.Tanken måste vara att lärare vill göra ett så bra jobb som det bara går.

Om vi lyssnar in och möter varandra där vi är har vi bättre förutsättningar att komma vidare och vi kan skapa förtroendefulla relationer längs vägen. Att känna stöd och positiva förväntningar på ens förmåga är stärkande och ökar tilltron till den egna förmågan, vilket är precis det vi vill förmedla till våra elever.

Läraryrket är komplext och du är aldrig fullärd. Du måste hela tiden följa med i vad forskningen säger och vilka behov eleverna ger uttryck för. Det kräver mycket men med stöttning från ledaren ger det lika mycket.

En liten ofullständig fundering som väckts dels efter en fantastisk föreläsning som engagerade och lockade till skratt, med ett starkt budskap,dels efter att ha följt debatten i media om den svenska skolans och lärarnas brister.

Annonser